— Noen ganger har den ansatte ligget besvimt på gulvet. Andre ganger er det snakk om ubetydelig skade, opplyser Eli Tysnes, konsernverneombud i Bergen kommune. Hun innrømmer at skadetallet er for høyt. Hver arbeidsplass risikovurderes. Det jobbes nå bevisst på flere plan for å få antallet skader ned.

De 1552 skadene er fordelt på de 70 boligene som finnes i byen, og omfatter 55 slag og spark, 466 klor, bitt og lugging, 149 fysiske trusler, 121 verbale trusler og 59 kasting av ting.

Ekstremt mye

— Det høres ekstremt mye ut at Bergen har så mange skader i boliger for psykisk utviklingshemmede. Jeg er ikke kjent med at andre byer har noe tilsvarende, sier Sidsel Grasli, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Det er i første rekke miljøarbeiderne, de som er nærmest de utviklingshemmede, som skades. I to av tre tilfelle er de rammet. Ser vi på type bolig, har 882 skader funnet sted i bolig for psykisk utviklingshemmede, 403 i dagsenter, 252 i skolen og 126 i hjemmetjenesten.

Ser vi på bydelene, ble det rapporter 62 skader i Arna i første halvår i fjor, mot 54 siste halvår. I Bergenhus gikk skadetallet opp fra 338 til 389. I Fana sank det fra 498 til 405. Fyllingsdalen hadde markert økning fra 146 til 262. Ytrebygda hadde reduksjon fra 254 til 159, Årstad fra 285 til 215, mens Åsane økte fra 189 til 224.

Rapporteringen er innskjerpet slik at Bergen kommune nå har bedre oversikt over skadene i boligene.

Trangboddhet

— Hva er årsaken til denne store mengden skader?

— Det er mye trangboddhet i bofellesskapene og få rømningsmuligheter. Hovedarbeidsmiljøutvalget har nå nedsatt en gruppe som skal se på utformingen av boligene og hvordan de er tilpasset ulike typer brukere, opplyser Eli Tysnes.

Det er arrangert flere kurs for å hjelpe de ansatte til å unngå skader og dempe utagering. Bevisstgjøring omkring problemene har ført til at flere våger å ta dem opp. Dette er ikke pinlig lenger. Det er slett ikke den ansatte som ikke gjør en god nok jobb.

— Hva blir de viktigste tiltak for å redusere skadeomfanget?

— Jeg tror boligene må spesialutformes til enkelte utviklingshemmede. Det er dessuten nødvendig å gi de ansatte spesialutdanning og rustet dem for arbeid med de vanskeligste. Her er og rekrutteringstiltak nødvendig. Alt går gal vei hvis ufaglærte blir hyppig brukt, mener Eli Tysnes.

SKADELIG SYSTEM: Bergen har 70 boliger for psykisk utviklingshemmede, deriblant Storhaugen barnebolig. - Å putte utviklingshemmede inn i boliger som likner institusjoner, fremprovoserer vold, sier Sidsel Grasli, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.
FOTO: ARNE NILSEN