Aldri før har så mange søkere til videregående skole fått brev med negativt svar fra inntakskontorene, viser tall fra Læringssenteret.

— Vi gjør alt vi kan for å finne et passende tilbud til disse søkerne, sier inntaksleder i Akershus, Clare Seville til Dagbladet.

Alle unge har lovfestet rett til tre års videregående utdanning i fem år etter at de har avsluttet ungdomsskolen.

En oversikt fra Læringssenteret viser at flest jenter i år har søkt seg til helsefag. Gutta derimot, vil bygge og mekke, og har søkt seg til mekaniske fag, elektrofag og byggfag.

Svar via SMS

Et prøveprosjekt i Rogaland, Telemark og Akershus skulle gjøre det enklere å søke på videregående skole. Her skulle elevene etter planen fått tilbud om skoleplass på tekstmelding eller via e-post. Men fem dager etter at fristen gikk ut, venter fremdeles noen på svar. 17 år gamle Kim Steinmo Olsen er en av dem.

— Hele opplegget er høl i hodet. Systemet må jo fungere før prosjektet settes ut i live, sier han til Aftenposten.

Masterstudier populære

Torsdag får nærmere 87.000 nordmenn svar på om de får den studieplassen de ønsket seg ved universiteter og høyskoler. Og det er stor spenning knyttet til opptak ved masterstudiene.

Fra i høst innføres nye grader ved lærestedene. Både studenter med cand.mag.-grad og de som har oppnådd den nye bachelor-graden, kan søke på de nye mastergradene. Ved Norges Naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er det totale søkertallet til masterstudiene minst fordoblet side i fjor, skriver Dagavisen.

(NTB)