«Laser på Romslo E16 retning Bergen! (ca. 1,5 km sørvest for Trengereid)»

Denne meldingen er lagt ut på Facebook-gruppen «Kontroller i Bergensområdet». Gruppen, som til nå har 15.000 medlemmer, legger jevnlig ut varsel om politikontroll i Bergen og omegn. Eierne av gruppen skriver på Facebook at deres oppdrag er å «Forhindre landeveisrøverne i å ødelegge bilistenes økonomi».

— Vi liker ikke disse gruppene, og skulle ønske at de opphørte, sier Leon Nordanger, leder for Utrykningspolitiet i Hordaland.

— Blodpenger

Sender du inn et tips i Facebook-gruppen, blir det videreformidlet til en SMS-varslingstjeneste drevet av nettstedet politiet.net. De tar fem kroner for å sende melding til sine abonnenter om hvor det er politikontroll.

— Disse selskapene har blod på hendene. De burde ikke ha lov til å tjene penger på å øke risikoen for at noen dør i trafikken. Det er blodpenger de tjener, sier Øyvind Thomassen, lege i Statens Luftambulanse og på Haukeland universitetssjukehus.

Han har i flere år jobbet for å fjerne selskaper som tjener penger på å varsle kontroller. Thomassen har i jobben som lege i Statens luftambulanse sett mange alvorlige ulykker. Han sier at hastighet er en av de viktigste faktorene for om du overlever når noe går galt i trafikken.

- Ikke for råkjørerne

BT har gjentatte ganger prøvd å kontakte lederen for selskapet, uten å lykkes.

Disse selskapene har blod på hendene.

Øyvind Thomassen i Statens Luftambulanse

Imidlertid uttalte medeier Martin Bülow-Berntzen i 2010 at varslingstjenesten ikke er påtenkt råkjørerne.

— Råkjørere eller kriminelle som kjører rundt med tyvgods i bilen, er ikke dem vi henvender oss til. Tjenesten er til for dem som kjører fem eller ti kilometer over fartsgrensen. Noen ganger er man litt uoppmerksom, og da kan det bli veldig dyrt, sa Bülow-Berntzen til VG Nett, og pekte på at langtransportsjåførene er dem som tipser mest. Flesteparten er også "voksne mennesker".

Følger med på gruppener

Sjef for utrykningspolitiet i Hordaland, Leon Nordanger, kjenner til Facebook-gruppene og forteller at de følger med på dem. Han mener varsling av politikontroller både kan virke positivt og negativt, ettersom det kan gjøre at folk kjører saktere.

— Men vi ser jo at varslene også går til de som kanskje ikke skulle hatt et slikt varsel, sier Nordanger.

Stor Interesse

Rune Karlsen, sjef for utrykningspolitiet i Norge, sier UP tar avstand fra gruppene og at enkelte bilister trenger å få en fartsbot.

— Vi har ingen sans for den type aktivitet som motarbeider myndighetenes innsats sier han.

Tjener ikke penger

BT har vært i kontakt med administratorene av Facebook-gruppen. De ønsker ikke å stå frem med navn, men sier i en e-post at de ikke tjener penger på siden. De sier også at hvis noen varsler om promillekontroller blir de utestengt uten varsel.

De som står bak gruppen skriver at de på kort tid har fått veldig mange medlemmer og at det " tydeligvis er av stor interesse å vite hvor man må passe litt ekstra godt på farten sin".

"Kontroller i Bergensområdet" har også listet opp en rekke bilnumre på sivilbiler, i tillegg til å forklare hvordan man kan gjenkjenne en sivil politibil.

— Vi er ikke glade for at de har overvåket sivile politibiler. Men vi ser på dette med samme øyne som med varsling av kontroller. Det kan ha både fordeler og ulemper, sier Nordanger.

Tapt kamp

I Rogaland er det opprettet en Facebook-gruppe som varsler om promillekontroller. Dette reagerer derimot Nordanger kraftig på.

— Dette er helt hinsides. Slik skal det ikke være. De med promille har ingenting å gjøre i trafikken, og skal ikke ha slike varsler.

Også Thomassen synes slike grupper er helt uhyrlige.

— Jeg tror alle – unntatt noen ytterst få – synes dette er etisk forkastelig, sier han.

Legen mener grupper som varsler om politikontroller burde vært forbudt. Men UP-sjef Rune Karlsen er usikker på om et slikt forbud kunne fungert. Nordanger ser ikke hensikten med et slikt forbud, men skulle ønske at varselgruppene opphørte.

— Dessverre begynner vi å skjønne at kampen mot slike grupper er tapt, sier han.