Tirsdag blir det ikke datokjøring i Bergen, men kommunen holder fortsatt muligheten åpen senere i uken.

Tenkte du at det ikke er så nøye dersom du har «feil» bilnummer under datokjøring? Det kan fort bli dyrt. Det er besluttet at straffen skal være 1500 i bot, nesten like mye som om du hadde kjørt ti kilometer i timen for fort. Det koster 1600 kroner.

Bruker dialog

— Vi kommer til å bøtlegge i situasjoner der folk åpenbart burde ha fått med seg at bestemmelser om datokjøring er innført. Men først bruker vi dialog. Folk må få tid til å få slike nye, midlertidige bestemmelser med seg, sier politioverbetjent Tom Myhre ved trafikkavsnittet på Bergen sentrum politistasjon. Han jobber på plankontoret som har hatt ansvaret for å forberede bruk av datokjøringsbestemmelsene.

— Betyr dette at dere er «snille» i starten?

— Som sagt må folk få dette med seg. Uansett må folk som har feil skilt regne med å bli bortvist. Neste nivå er å bøtlegge, sier Myhre. Under kartet ligger alt du trenger å vite om datokjøringen.

kart ny 43.jpg

Innført i 2012

Reglene om datokjøring finnes i «Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak for kommunal vei, riks— og fylkesveger ved akutt luftforurensning, Bergen kommune, Hordaland.» Den trådte i kraft 30.januar 2012.

Tidspunktene

Den gjelder mellom klokken 06.00 og 22.00 innenfor bomringen i Bergen. Forbudet settes i verk når det foreligger eller er fare for luftforurensning som overskrider definerte grenseverdier.

Dato og nummer

Forbudet innebærer at du kan kjøre bil innenfor bomringen på datoer som slutter med partall når bilnummeret slutter med partall. Oddetallsdager er det tillatt med biler som har registreringsnummer som slutter på oddetall.

Unntakene

Unntatt fra hele forbudet er elbiler, gassbiler, hybridbiler, biler som benyttes til transport av funksjonshemmede, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og kjøring knyttet til liv og helse, samt personbiler med minimum tre personer.

— Utenom dette gis det ingen dispensasjoner, sier byråd Henning Warloe.Det er politiet og vegmyndighetene som skal håndheve forbudet.

— Vi har forberedt oss på at et slikt forbud kommer og vil drive kontroll av trafikken med tanke på registreringsnummer, sier politioverbetjent Tom Myhre.