1500 demonstranter fra begge sider av Sotrabroen møttes midt på broen i kveld i halv syv tiden.

Foruten fakler bar enkelte av deltakerne hjemmesnekrede plakater med slagord av typen «Ja til godt bomiljø! Nei til bromiljø!», «Nei til riksvei 555 på vår skolevei», «Tunnel er tryggest, billigst og mest miljøvennlig» og «Bruk fornuft! Gi oss ren luft!».

— Underlig

— For oss er det underlig at enkelte politikere og næringsfolk vil ha bro når prisen omtrent er den samme og befolkningen ønsker tunnel. Vi lurer på hva for motiver de har, for de kan umulig ha befolkningens beste i tankene, sier Bodil Hexum Tvedte, som ledet gårsdagens fakkeltog fra Drotningsvik på Bergenssiden av broen.

Aksjonistene mener politikerne bør velge den løsningen som gir minst inngrep i eksisterende bomiljøer.

Traktor i blomsterbed

— Ved bro blir det en firefelts motorvei rett gjennom området som vi i dag bruker for å gå til skole og idrettsplass. Den vil pløye gjennom bydelen som en traktor i et blomsterbed, sier hun.

Formannskapet i Fjell skulle egentlig diskutere saken denne uken, men møtet er utsatt til senere i måneden. Bergen bystyre diskuterer saken i slutten av januar.

Eirik Brekke