Fredag omkom et ektepar i en ulykke ved Stalheimstunnelen. Dødsulykken er den andre på E16 i Hordaland så langt i år. I april omkom en svensk vogntogsjåfør i en utforkjøring.

BT har hentet inn ulykkestall fra Statens vegvesen, som viser at det siden 2008 har vært 149 ulykker på den delen av E16 som går gjennom Hordaland. På de siste drøye fem årene har:

  • 21 personer blitt drept
  • 39 blitt alvorlig skadet
  • 196 blitt lettere skadet Halvparten av ulykkene har skjedd i Voss kommune, ca. en tredel i Bergen og resten i Vaksdal.

58 omkomne på 20 år

Totalt har 58 personer mistet livet på E16 i Hordaland siden veien åpnet på begynnelsen av 90-tallet. 47 av disse har omkommet på strekningen mellom Bergen og Voss.

Men det kan se ut som at tiltakene som ble innført etter 2011, da hele syv omkom mellom Bergen og Voss, har virket:

— Det siste kalenderåret har vi vært forskånet for de store ulykkene mellom Bergen og Voss. Det er i stedet øst for Voss at dødsulykkene har skjedd, sier seksjonsleder i Statens Vegvesen, Karl Erik Nilsen.

Nå er de i ferd med å utbedre E16 også øst for Voss, nærmere bestemt ved Kvednagjelet, der det har vært fire alvorlige ulykker de siste årene.

— Arbeidet skal være ferdig i november, sier Nilsen.

Stalheimstunnelen, der fredagens ulykke skjedde, er derimot ikke et ulykkespunkt.

— Det er ingen historikk å vise til der, og vi har foreløpig ikke gjort noen spesielle sikringstiltak etter ulykken. Vi venter på at ulykkesanalysegruppen kommer med en konklusjon, sier Nilsen.

E16 får ny tunnel

Uavhengig av dette, har Vegvesenet planer om en helt ny trasé for E16 gjennom Nærøydalen, der ulykken fredag skjedde. En tunnel på ca. fem kilometer skal erstatte de nåværende tunnelene i Stalheimskleiva.

— Det er først og fremst et skredsikringsprosjekt, men har også å gjøre med at de gamle tunnelene ikke vil tilfredsstille nye EU-krav, sier Ingar Hals i Statens Vegvesen.

Prosjektet er med i siste Nasjonal Transportplan, som ble lagt frem i vår. Den nye tunnelen er planlagt ferdig i 2023.

Også den smale og dårlige veien mellom og Voss og Oppheim skal erstattes av en helt ny trasé, men disse planene har foreløpig ikke fått støtte av politikerne og er dermed satt på vent inntil videre.