RUNE STØLÅS

Utdanningsdepartementet har bevilget penger til 75 nye studentboenheter i Bergen. Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) prioriterer nå tak over hodet for studerende familier.

— Etterspørselen etter familieboliger er veldig stor. Derfor vil vi nå bygge 25 boliger i Sædalen, uttaler administrerende direktør i SiB, Egil Pedersen.

Pedersen sier familier ofte bor på samme sted under hele studieoppholdet. Dette er noe av grunnen til den store etterspørselen av denne boligtypen.

Tre vanlige studentboenheter går inn i en familiebolig.

Klar til høsten

SiB har også kjøpt de tidligere lokalene til Fridalen skole på Minde. Disse er under utvidelse og ombygging, og skal være klar til bruk førstkommende høstsemester. 125 studenter kan da flytte inn i hybelkomplekset.

Hovedsakelig er det her snakk om kollektivdeling mellom tre-fire studenter. Det har også blitt plass til noen enkeltstående hybler og hybelleiligheter.

SiB tilbyr bolig til rundt 12 prosent av studentene i Bergen.

Skuffet over staten

SiB ligger i år på topp i tildeling av statlige midler til studentboliger. Utdanningsdepartementet gir i alt støtte til bygging av 314 boliger. Pedersen er likevel ikke særlig imponert over statens pengebruk.

— Det har vært en statlig målsetting å bygge 1000 nye studentboliger i året. Da er ikke 314 så mange, sier SiB-direktøren.