236 barnehager i Bergen er kartlagt etter giftavsløringene forrige uke.

Det må gjøres tiltak i 150 barnehager. Byrådet tar regningen både for private og kommunale barnehager, ble det opplyst på en pressekonferanse på Magnus Barfot i dag.

Sjekk din barnehage her!

Bergen som andre byer

— Bergen er på linje med de andre store byene i landet når det gjelder giftig jord, sier prosjektleder Viviann Sandvik ved Helsevernetaten.

Hun kan fortelle at det som forventet er de mest sentrumsnære barnehagene som har størst andel miljøgifter i jorden.

— Vi var forberedt på hva målingene ville vise. Ingen barnehager trenger å stenge helt eller grave opp hele uteområdene sine, sier hun.

Kommunen ønsker å begynne å fjerne den forurensede jorden før sommen, og planlegger å være ferdig i alle barnehagene innen 1. september 2010.

— Da skal vi ha fjernet 30 cm med jord på alle steder hvor det er gjort funn. Vi skal også fjerne alle trestokker som er CCA-trykkimopregnert, sier Sandvik.

230 ganger tillatt verdi

I Trollskogen barnehage på Breistein ble et område på 150 m2 sperret av forrige tirsdag. Leder for Helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit, sa til bt.no at funnene av bly var så høye at området måtte sperres øyeblikkelig. I en prøve var forekomsten av bly 230 ganger så stor som tillatt maksverdi.

Bestyrer Bente Mjåtveit mener det er flott at kommunen tar dette på alvor. Hun er ikke redd for at barna skal komme seg forbi gjerdene.

— Vi har 56 unger her, og de respekterer sperringer. Et tau hadde sikkert vært nok, sier Mjåtveit.

Undersøkelsen er en del av prosjektet «Ren barnehagejord».

Tilbyr helseundersøkelse

— Helsevernetaten kjenner ikke til at forurensning i barnehager har forårsaket sykdom eller skade hos barnehagebarn i Bergen kommune. Det er likevel viktig å redusere den samlede miljøgiftbelastningen hvert enkelt individ utsettes for i løpet av livet. Summen av mange slike påvirkninger over mange år vil på lang sikt kunne utgjøre en helsefare, sier overlege ved Helsevernetaten, Finn Markussen.

Folkehelseinstituttet mener det ikke er nødvendig med helseundersøkelser for dem som er blitt eksponert for forurensningen i barnehagene. Bergen kommune vil likevel tilby helseundersøkelser til dem som måtte ønske det.

Frykter du forurensing? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Sævig, Rune