Med andre ord. Dekksfolkene var over 30 år tidligere ute enn sine kolleger i maskinrommet. Onsdag ble jubileet markert.

I dag føres tradisjonene videre gjennom Bergen Maritime Videregående skole som er en direkte fortsettelse av de to yrkesskolene for sjøfolk. Det var i 1983 Sjømannsskolen og Maskinistskolen ble slått sammen under navnet Bergen Maritime Videregående skole, og flyttet undervisningen fra henholdsvis Nygårdshøyden og Nordnes til Vestre Strømkaien 10 på Nygårdstangen.

I dag undervises rundt 400 elever fordelt på 24 klasser. Nye moderne simulatorer er tatt i bruk. Situasjonen på broen i en krisesituasjon og i hverdagen tas inn i klasserommet, og elevene får brynet seg på å takle det som måtte dukke opp.

Skolen tilbyr utdanninger som kvalifiserer til fagbrev som matros, motormann, elektriker, service-elektroniker, automatiker, kuldemontør og brønntekniker.

Den tekniske fagskolen utdanner personell innen boreteknikk, maskin og nautiske fag. Elevene kan få arbeid som skipsførere, maskinsjefer, styrmenn, maskinister, borere og boresjefer. Dessuten drives en utstrakt kursvirksomhet.