Opprinnelig var det meningen å sette opp 40 slike punkter. På spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) medgikk byrådslederen at det har vært store problemer med å finne plasseringer. BiR skal nå revidere planen med sikte på å finne plass til 15 punkter som får tillatelse til å stå i to år.