Sjøforsvaret fant i 2003 vraket av ubåten «U 864» som befinner seg på 150 meters dyp, 2 kilometer vest for Fedje.

Kystdirektoratet ønsker å fjerne lasten, vraket og forurensede sedimenter, og vil foreta en feltundersøkelse for å avklare risiko for forurensning.

Historiske dokumenter sier at ubåten hadde omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord. Kvikksølvet var lagret på stålflasker.

I anbefalingen som Fiskeri— og kystdepartementet mottok fra Kystdirektoratet anbefales det at arbeidet gjøres i to faser: Et forprosjekt med en grundig kartlegging av vraket og området rundt, med vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes. Deretter å gjennomføre et hovedprosjekt hvor faren for forurensning fjernes, så langt det lar seg gjøre.

— Vi ønsker å finne den beste løsningen for å fjerne forurensningsfaren permanent. Dette er særdeles viktig for miljøet generelt og for det gode omdømmet til norske sjømatprodukter, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Han forteller at det allerede er gjort undersøkelser av fisk og skalldyr, uten at det er funnet grunn til spesielle kostholdsråd knyttet til sjømat fra området.

— Usikkerheten knyttet til framtidig kvikksølvforgiftning fra vraket gjør det nødvendig at Kystdirektoratet umiddelbart kommer i gang med dette arbeidet, sier Ludvigsen.