— Vi har satt i gang en sultestreik som begynte i dag. Vi drikker bare vann, sier talsperson for kirkeasylantene Babak Majed.

De 15 asylsøkerne har fått avslag på søknadene sine. Majedmener det er farlig for dem å dra tilbake.

— Det er umulig. Folk i denne gruppen har værtaktivister, de har byttet religion. Det er stor fare knyttet til å sende demtilbake til diktatur og land der sharialoven styrer, sier han.

- Vi er redde

De kommer fra Iran, Afghanistan og området som kallesKurdistan.

— Bare ved å søke om asyl, bryter du loven i Iran.Vi er redde og derfor har vi kommet hit, sier talspersonen.

Dårlige boforhold i kirken

Asylsøkerne kom til kirken etter gudstjenesten i dag. Nattenkommer de til å tilbringe på kirkebenkene i Johanneskirken. Det synes biskopHalvor Nordhaug er en dårlig idé.

— Jeg har gjort det klart at kirken ikke er bygget for slike formål. Det er ikke fasiliteter for at folk kan bo her, sier Nordhaug.

Han kommer likevel ikke til å kaste ut mennene.

— Kirken kan ikke ta stilling til enkeltsaker i asylpolitikken, men kirken kaster ikke noen ut. Vi er i en situasjon hvor vi må samtale med disse menneskene, og hjelpe dem til å innse at de må videre i livet, og ikke bli sittende her. Nå er de her, og trenger tid til å områ seg. Vår holdning er at det ikke kan bli varig, sier biskopen.

- Uforberedt

De 15 mennene har tenkt å bli i kirken i natt.

- Dere lar dem bli?

— Her har vi ingen alternativ.

Asylsøkerne hadde ikke varslet at de ville komme.

— Mitt inntrykk er at menigheten var helt uforberedt på denne situasjonen, sier Nordhaug.

FIKK AVSLAG, GIKK I KIRKEASYL: 15 menn gikk søndag i kirkeasyl i Johanneskirken i Bergen.
Jon Tufto