— Dette blir et akutt overnattingstilbud for fattige tilreisende fra EU-området. Med de forholdene som er i Europa nå, er dette et nødvendig omsorgsbehov i storbyene i Norge, sier daglig leder Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon.

Armbånd gir seng

Tilbudet blir organisert slik at folk kjøper en seng om ettermiddagen. Etter at de er registrert med navn, alder og land, får de utdelt et armbånd. Klokken 22 om kvelden møter de opp og får tildelt laken, håndkle og en seng i en sovesal frem til neste morgen. Sengen vil koste 15 kroner natten.

I Bergen sentrum

Bymisjonen håper å få lokaler til overnattingsstedet sentralt i Bergen sentrum, men alle avtaler om leie er ennå ikke i boks.

I Oslo har et tilsvarende tilbud vært i drift i to måneder. Der bor menn og kvinner på samme sovesal. Det er nattevakter i sovesalen, og rengjøring og vask av sengetøy blir gjort av deltidsansatte romkvinner. I Bergen er det ikke bestemt om det blir en felles sovesal eller en for hvert kjønn.

I søknaden til Justisdepartementet har Kirkens Bymisjon søkt om støtte til å drifte et tilbud med sengeplass til cirka 25 personer.

— Vi har sett på måten Oslo har organisert tilbudet på. I forkant var en redd det skulle bli en del problemer med bråk, boss og stjeling, men det har ikke skjedd. Det har vært helt fullt fra første dag, men alt har foregått i rolige former, sier Theis.

Penger fra regjeringen

- Hvor lenge kan folk bli boende på sovesalen?

— Vi avviser ingen, så lenge vi har plass. Vi har heller ikke satt noen tidsbegrensning for hvor lenge folk kan bo der. Dette er folk fra Sør-Europa som kommer til Norge for å tigge, samle flasker eller søke arbeid. Mange har arbeidserfaring og arbeidsvilje, men mangler hus, mat og penger den første tiden. Vår erfaring er at mange etter hvert får seg strøjobber og noen fast arbeid. Da forsvinner de ut av matkøen, og greier seg med den lønnen de har. Jeg tror det samme vil skje på sovesalene, sier Theis.

Kirkens Bymisjon har fått 1,3 millioner av regjeringens tiggerpakke for å finansiere tilbudet ut 2013. Hva som skjer videre er ikke avklart.

I Bergen står Bymisjonen for driften, men de samarbeider tett med Robin Hood Huset og Caritas, som driver den katolske kirkens diakonale arbeid.

Ansetter ny rådgiver

Daglig leder på Robin Hood Huset, Marcos Amano, understreker at behovet for et overnattingstilbud er stort. De to siste årene har stiftelsen hatt økende pågang fra europeiske arbeidsinnvandrere som trenger hjelp. Mange av disse mangler et sted å sove.

I høst begynner en ny rådgiver på Robin Hood Huset. Denne skal jobbe spesielt med denne gruppen.

— Veldig mange sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. De mangler kunnskaper om det norske samfunnet og trenger ofte en realitetsorientering på hvordan det er å leve her. På bakgrunn av dette har vi søkt om penger og fått støtte til en prosjektstilling som skal jobbe med dette, sier Amano.

Prosjektarbeideren som er ansatt snakker blant annet flytende rumensk og spansk. Hun begynner i jobben 2. september.

— På denne måten ønsker vi også å bidra i kampen mot nød og sosial dumping. Selv om de fleste aktørene i Norge forholder seg til regelverket finnes det også noen useriøse. Med økt kunnskap håper vi at arbeidsinnvandrerne vil stå bedre rustet, sier Amano.