-Det var en helt forferdelig stank som møtte oss da vi kom inn i huset til bonden. Han hadde minst 26 hunder boende sammen med seg i stuen og på kjøkkenet. Både luftkvaliteten og renholdet i huset er under enhver kritikk. Det var helt nødvendig å gå til aksjon, forteller leder av Dyrevernnemnda i Bergen Bjørn Borlaug til bt.no.

De tok med seg 16 hunder. 15 ble avlivet, mens en hund vil bli forsøkt omplassert, meldte NRK Hordaland i morges.

Aulet av hunder

Sammen med to hundeinstruktører og to politifolk, møtte to fra Dyrevernnemnda i Bergen opp hos osterøybonden fredag morgen. Bonden i femtiårene, var lite villig til å samarbeide med representantene for det offentlige.

— Det er helt håpløst å få til et samarbeid med bonden. Han ville ikke fortelle oss verken hvor mange hunder han har eller hvilken blandinger de er satt sammen av. Det er vanskelig å få vite hvor mange hunder mannen egentlig har, her aulet det av hunder både ute og inne. Vi er sikker på at han har minst 26 hunder, men muligens noen flere. Det er klart at alle hundene er av blandingsrase, og her er det nok mye innavl, mener Borlaug.

Mange syke

Dyrevernnemnda i Bergen var på inspeksjon hos bonden i november 2001. Dette var en rutineinspeksjon av gårdsbruket. Den store mengden hunder bonden hadde, kom som en overraskelse på nemnda.

Etter denne inspeksjonen fikk bonden pålegg om å redusere hundebestanden. Han klaget på vedtaket etter forvaltningsloven, og klageinstansen, som er fylkesveterinæren, ba en komme frem til en minnelig ordning for å redusere hundebestanden.

I juli 2002 av nemnda på ny inspeksjon. Bonden fikk da pålegg om å redusere antall hunder til ti. Fristen for å etterkomme pålegget av satt til innen utgangen av året, men ingenting var gjort innen fristen. Fredag aksjonerte de.

— Veterinærer sjekket fire av hundene. De fant blant annet øyesykdommer, ørebetennelse og for lange klør på dem. En hund var nesten blind, en annen var full av avføring på ryggen. Aggresjonsnivået i en slik flokk er også høyt. De sterkeste klarer seg, mens de svakeste får det vanskelig. Selv noe så elementært som vann i vannskålene til hundene manglet, forteller Borlaug.

Ønsket å ta flere

— Hvorfor valgte dere å avlive hundene, i stedet for å omplassere dem?

— I forkant av aksjonen var vi i kontakt med flere som driver med omplassering av hunder. Hundene ble vurdert på stedet av hundeinstruktører, de konkluderte med hundene ikke var egnet for omplassering. Det samme mente de som omplasserer hunder. Derfor måtte vi få dem avlivet, sier Borlaug.

En hund ble omplassert på fredag.

— Er det forsvarlig at bonden beholder ti hunder?

— Vedtaket var at han skulle redusere til ti dyr. Det er trolig lettere å stelle ti hunder enn 26, men opprinnelig ønsket vi å ta fra bonden flere hunder. Nå vil vi vurdere å kreve en veterinærsjekk av de resterende ti hundene, sier Borlaug til bt.no.

Intet alternativ

Distriksveterinær Per-Arne Ludvigsen støttet Dyrevernsnemnda fullt ut i denne saken.

— I dette tilfellet hadde de ingen andre alternativ. Skal en ha så mange hunder må en ha meget god økonomi og plass til å ha dem. En kan ikke ha 26 hunder inne i et lite hus, sier distriktsveterinær Per-Arne Ludvigsen til bt.no

- Hadde det ikke dårlig

— Dette var ikke riktig å gjøre. Hundene hadde det ikke dårlig hos meg. Jeg har kontaktet advokat om saken, og vil rådføre meg med han før jeg gjør noe videre, sier bonden i en kommentar til bt.no.

— Hvorfor rettet du deg ikke etter pålegget fra dyrevernnemnda?

— Jeg fant pålegget urimelig, derfor rettet jeg meg ikke etter det. Jeg har hatt hunder i tretti år, og det tviler jeg på at noen i nemnden har hatt, sier bonden.

Bonden sier at hundene hadde tilgang til vann ute, selv om det hender at det er tomt i vannskålene inne. Han bekrefter at det er blandingshunder han har, men han tilbakeviser at det er mye innavl blant dem.

FRYKTELIG STANK: Inne i dette rotet bor bonden med hundene sine. Minst 26 hunder hadde bonden boende sammen med seg i et lite hus på Osterøy, før dyrevernnemnda i helgen tok fra ham 16 hunder.
FOTO: DYREVERNNEMNDA