Også i dag innstilles bussruter i Bergen.

— Så langt har vi fått vite at femten avganger må sløyfes, sier Ingrid Dreyer, kommunikasjonsrådgiver i Skyss. (se faktaboks)

Hun håper det ikke blir flere, men hun kan ikke love noe.

Skyss regner med at det ikke blir slik som i går, da 26 avganger måtte innstilles på grunn av sjåførmangel.

Ferietid og sykmeldinger

— Tide har 3000 avganger i Bergen på en dag, så det blir ikke akkurat kaos av dette, mener Dreyer, som likevel beklager at ruter blir innstilt.

Skyss er fylkeskommunens trafikkselskap. Tide er et av flere selskap som leverer anbud på ruteområder og som sørger for busser og sjåfører.

Ferietid og sykmeldinger er årsaken til problemene for Tide.

— Før prøvde Tide å skaffe sjåfører helt opp til avgang. Nå har vi bedt om å få beskjed tidligere slik at vi kan melde fra til publikum om kanselleringene. På den måten håper vi å gjøre problemene for de reisende mindre, sier Dreyer.

Du finner en oppdatert liste over innstilte avganger på skyss.no.

Kjenner du noen som har bussertifikat? Hva synes du Tide skal gjøre med sjåførmangelen?