Torsdag falt dommen i Bergen tingrett mot den 29 år gamle afghaneren som knivstakk Musse til døde på asylmottaket på Ny-Paradis 22. mai i fjor.

— Opplevde dødsfrykt

Ghulamshah ble dømt til fengsel i 15 år og må også betale 200.000 kroner til fire etterlatte. Retten fant ham skyldig i forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Dette begrunnes med at Musse opplevde dødsfrykt og ble stukket til døde med 24 stikk. Ifølge dommen fra Bergen tingrett betegnet rettsmedisinerne åtte av skadene som «potensielt livstruende».

— Jeg har verken lest eller diskutert dommen med min klient og kan ikke uttale meg om den nå, sier Randulf Schumann Hansens, forsvarer for 29-åringen.

Død på stedet

— Straffen er i samsvar med vår påstand. Jeg konstaterer at retten ikke trodde på at det forelå nødverge eller at drapet skjedde som følge av en religionskonflikt. Vi fikk også gjennomslag for at det forelå særdeles skjerpende omstendigheter. Derfor er jeg fornøyd, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Musse ble funnet skadd med store knivskader da helsepersonell og politiet rykket ut til asylmottaket ved 12-tiden drapsdagen. Han ble erklært død på stedet.

«Dødsårsaken er forblødning fra tallrike sår etter knivstikk, der skaden i hjertet antas å ha størst betydning», heter det i dommen.

Ghulamshah kastet drapsvåpenet og et par hansker ut av vinduet, før han selv fulgte etter. Kniven ble senere funnet av politiet.

Under rettssaken sto han fast på at han stakk i selvforsvar, etter selv å ha blitt angrepet inne på avdødes rom.

JAN M. LILLEBØ

Ikke noe motivRetten tror ikke på hans forklaring om at han handlet i nødverge.

«Etter retten oppfatning må det legges til grunn at tiltalte har gått til angrep med kniv på Musse, uten noen forutgående knivangrep den andre veien», heter det i dommen.

I dommen heter det at skadene på Ghulamshah ikke samsvarer med hans forklaring om at han selv ble angrepet og forsvarte seg.

Heller ikke funn på stedet stemmer overens med det han sa i retten, ifølge dommen. Her heter det også at et vitne opplyste at han hørte Musse ropte: «Why do you kill me?»

Drøfter overlegg

29-åringen har forklart at han ble angrepet av avdøde fordi han hadde konvertert fra islam til kristendom.

Dette tror ikke retten på og begrunner det med at Musse forlot Somalia etter at han kom på kant med en fundamentalistisk muslimsk bevegelse. Han er også beskrevet som tolerant og lite opptatt av religiøse spørsmål.

Ifølge dommen er det ikke kommet frem noe motiv som kan forklare drapet.

Retten mener at Ghulamshah hadde kniv og oppsøkte Musse. Ut fra mengden stikk, er ikke retten i tvil om at han handlet for å drepe.

Ifølge retten er det grunn til å stille spørsmål om ikke drapet ble gjort med overlegg, men man har ikke nok opplysninger til å finne det bevist.

Tiltaltes brutale voldsbruk og element av overlegg forsvarer en straff på 15 år, noe som er tre år strengere enn hovedregelen ved forsettlig drap. Retten fant ingen formildende omstendigheter.

PÅ FUNNSTEDET: Her er våpenet fotografert i skråningen den det ble funnet.
Politiet