Standnes er også dømt til å betale 618.000 kroner i oppreisning og erstatning til foreldrene til Anne Slåtten, hennes søsken og hennes kjæreste.

— Uberørt

Gulating lagmannsrett legger vekt på at tiltalte har virket uberørt av sakens alvor, og mener det ikke finnes formildende omstendigheter.

Anne Slåtten ble overfalt på vei til jobb en søndagsmorgen i fjor sommer. Retten beskriver hvordan sykepleierstudenten kjempet imot Standnes seksuelle tilnærmelser, og hvordan han da skal ha svart med vold. Slåtten er enten dunket i hodet flere ganger, eller så har hun fått dunket hodet i bakken.

Det er funnet spor av tiltaltes DNA på hennes bryst og bh.

Slåttem har ifølge retten hele tiden kjempet imot voldtektsforsøket. Dommerne legger vekt på at den unge kvinnen også må ha kjempet med dødsangst.

— Da tiltalte strammet grepet om halsen hennes, må Anne Slåtten ha vært klar over hva som var i ferd med å skje, heter det i dommen.

Uenige

Dommen er imidlertid ikke enstemmig. En av legdommerne gikk inn for 11 års fengsel. Hun mente at tiltaltes vonde barndom var en formidlende omstendighet, og la også vekt på at fagfolk mente det var brukt "moderat vold" under drapet.

Minnetapet - den såkalte blackouten til tiltalte - mener også mindretallet teller i formildende retning.

- Uten betydning

  • Lagmannsretten har korrigert det vi mente var feil i tingrettens dom. Det slås fast at dette er et seksualdrap, sier aktor Jogeir Nogva.

— Din kommentar til at retten deler seg i straffeutmålingen?

— Mindretallet legger vekt på aspekt som ikke skal ha betydning. Minnetap, vond barndom - slike omstendidigheter kommer helt i skyggen av alvoret i denne saken.

Anket

Øyfred Henning Standnes anket dommen på stedet.

Tiltalte ble i Fjordane tingrett dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap og voldtektsforsøk. Slåttens etterlatte reagerte sterkt på det de mente var en altfor mild dom. Også aktor mener dommen i tingretten var feil.

— Anne Slåtten ble drept fordi gjerningsmannen ville ha utløp for sin sexdrift der og da, sa Nogva i sin prosedyre i går. Statsadvokaten krevde 16 års fengsel.

<b>SKYLDIG:</b> Øyfred Henning Standnes er funnet skyldig i drap og voldtekt av sykepleierstudenten Anne Slåtten i Førde.<br/>TEGNING: GRO VIK