— Dette er en svært alvorlig sak. Vi er overrasket over omfanget og de to guttenes lave alder, sier Tone Loftesnes Kornli, politioverbetjent og leder ved ungdomsseksjonen ved Hordaland politidistrikt.

Hun lover økt innsats mot barn som begår kriminalitet.

Vi ble overrasket over pengebeløpet vi beslagla. Det var betydelig større enn det vi hadde forventet

— Vi har hatt for stort fokus på de eldste rusmisbrukerne, og vil nå øke innsatsen mot de yngste. Vi arbeider tett opp mot kriminelle gjengangere under 18 år. Målet er å få dem til å endre karakter mens de ennå er unge, sier Loftesnes Kornli.

Hasj, penger og vekt

I mai fattet politiet mistanke mot en leilighet i Bergenhus bydel, der en ung kvinne bor. To politibetjenter gikk inn, og fant kvinnen sammen med en jevnaldrende venninne og de to 15-åringene.

Politiet oppdaget straks at det var narkotika i leiligheten. Forholdsvis store mengder hasj og marihuana lå godt synlig der. Dessuten ble det beslaglagt en marihuanakvern og flere vekter politiet mener er brukt til å veie narkotika, i tillegg til et stort pengebeløp. Det ble også funnet flere lynlåsposer, som man ofte bruker til pakking og salg av narkotika.

— Vi ble overrasket over pengebeløpet vi beslagla. Det var betydelig større enn det vi hadde forventet, sier Loftesnes Kornli.

Åtte kjøpere

Politiet undersøker nå om ungdommene og kvinnen har solgt narkotika ut fra et rent profittmotiv, og for å finansiere eget forbruk. Den ene av 15-åringene er ukjent for politiet fra tidligere, mens den andre er kjent. Det er fortsatt uklart hvilken rolle kvinnen som bodde i leiligheten der stoffet ble beslaglagt, har hatt. Hun er under etterforskning. Hennes venninne er straffet for bruk av narkotika.

Den videre etterforskningen ledet politiet til blant annet flere kjøpere i Bergenhus bydel, Fana og Bergen vest. På kundelisten fant de tre 16 år gamle gutter, to 17-åringer, tre 18-åringer og en 25 år gammel mann. Totalt mener politiet at de har avdekket åtte kjøpere så langt, i tillegg til de to 15-åringene og de fire år eldre kvinnene som var i leiligheten der beslaget fant sted. For flere av kjøperne er det første gang de er mistenkt for et straffbart forhold.

«Tidlig ute»-prosjektet

De involverte er avhørt, flere av dem med foreldre til stede. For mange av de voksne kom politiets opprulling svært overraskende.

ØKT FOKUS: Tone Loftesnes Kornli er bekymret for noen av ungdommene som oppholder seg på Torgallmenningen i Bergen. Politioverbetjenten ved Ungdomsseksjonen lover økt fokus mot barn som begår kriminalitet.
SILJE KATRINE ROBINSON

— Noen har ikke visst eller trodd at barna deres har vært mistenkt for salg eller bruk av narkotika. Reaksjonene deres har vært ulike, men de fleste foreldrene ser alvoret, og vi opplever et godt samarbeid med foreldrene sier Loftesnes Kornli.

To år

De to guttene er siktet for brudd på straffelovens paragraf 162, første ledd, som har en strafferamme på to år.

Loftesnes Kornli forteller at politiet er opptatt av å få ungdommene inn på rett spor. «Tidlig ute» er ett av virkemidlene som brukes. Det er et tverrfaglig prosjekt som rettes mot rusmiddelavhengige mellom 15 og 25 år som har begått narkotikarelatert kriminalitet, og er motivert for å bryte med miljøet. Hun og de åtte kollegene ved ungdomsseksjonen vil i tiden fremover ha økt oppmerksomhet mot unge i Bergenhus bydel.

— Det er enkelte unge gutter vi er bekymret for, også i miljøet rundt Torgallmenningen. Vi vil øke innsatsen inn mot dem, sier politioverbetjenten.

— Det er helt nødvendig at det reageres. Hvis ikke frykter vi for hvordan det vil gå med disse ungdommene. Vi arbeider godt opp mot foreldre, skole, barnevern, helsevesen, ungdomsklubber, idrettslag og Utekontakten, sier Loftesnes Kornli.

Berømmer kollegene

Etterforskningen pågår fortsatt mot den 19 år gamle kvinnen, de to 15 år gamle guttene og flere av deres unge kunder.

Den andre kvinnen har mottatt et forelegg på 3000 kroner for narkotikabruk. Politioverbetjenten berømmer kollegene på patruljeavdelingen og ungdomsavsnittet.

— Denne saken kom opp som følge av flinke og årvåkne politifolk som var ute på patrulje. Mine kolleger på ungdomsseksjonen har også gjort et svært godt arbeid under etterforskningen, ikke minst i avhørssituasjoner, forteller Loftesnes Kornli.

Oppmerksom på represalier

Enkelte av ungdommene la nemlig ikke kortene på bordet med en gang. Noen av dem nektet blankt for at de hadde kjøpt eller brukt narkotika, ifølge politioverbetjenten.

— Flere av dem har innsett alvoret og tilstått med en gang. De innser at de trenger hjelp.

Politiet arbeider nå med å finne ut hvem som har levert narkotikaen til de to 15-åringene.

- Har ungdommene dere har hatt i avhør vært redd for represalier?

— Det er en problemstilling vi har vært oppmerksomme på. På generelt grunnlag ser vi til tider at personer i enkelte miljøer kan pådra seg gjeld når politiet har tatt stoff og penger i beslag, sier Loftesnes Kornli.