Den ene gutten var nettopp fylt 15 år da han brøt seg inn i en hytte i Austrheim og stjal fem liter vin og fire bokser øl.

To dager senere slo han seg sammen med en annen 15-åring. De to guttene brøt seg inn i en annen hytte og rappet to tv'er pg forskjellig elektronisk utstyr.

Begge guttene tilstod uten forbehold da saken kom for retten.

Den mest aktive gutten ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og 3.000 kroner i bot. Den andre ble dømt til 15 dagers betinget fengsel, og en bot på 2.000 kroner.

Begge godtok dommen på stedet.