På en rutebuss i februar i fjor holdt 15-åringen en finger opp mot ansiktet til den barnevernsansatte og uttalte at han «skulle helle kokende vann på henne» og «brenne vekk halve ansiktet hennes» dersom hun kontaktet Ungdomssenteret hvor gutten hadde rømt fra. Bergen tingrett mener at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Dagen etter truet 15-åringen en annen barnevernsansatt med at han «skulle knuse trynet hans» dersom han fulgte etter ham. Samtidig dyttet han den barnevernsansatte så kraftig i ryggen at mannen måtte ta et steg bakover. På denne måten prøvde 15-åringen å hindre den ansatte i å håndheve reglene på ungdomssenteret, mener retten.

Ved en senere episode slo 15-åringen mot den samme barnevernsansatte sitt ansikt, og traff ham i overkroppen.

Selv om lovbruddene isolert sett kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff, valgte retten å ta hensyn til guttens unge alder og at han tidligere er ustraffet. I formildende retning legges det også vekt på at det tok hele ni måneder fra forholdene ble anmeldt, til tiltalen ble tatt ut.

Retten mener derfor at 60 timer samfunnsstraff er en passende straff.