— Han reker fritt rundt i byen. Jeg frykter for hans liv, sier faren til 15-åringen.

I to måneder har myndighetene lett etter en plass å tvangsplassere gutten. De har ennå ikke klart det.

Gutten har rømt fra foreldrene og frivillig plassering i barnevernsinstitusjon. Derfor vil barnevernstjenesten i Bergen plassere gutten på institusjon med tvang.

6. mars skulle fylkesnemnda ha godkjent tvangsplasseringen. Det kunne de ikke.

Grunnen er at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ikke har funnet en institusjon som vil ta imot gutten.

Fram til 6. mars kunne barnevernet holde gutten med tvang. Nå er han fri til å gjøre som han vil.

- Økende problem

— Vi vet ikke hvor han bor. Jeg frykter han kommer til å være i fri flyt i noen måneder. Vi får bare krysse fingrene og håpe at ingenting alvorlig skjer med ham, sier advokat Bjarne Ingebrigtsen.

Han representerer foreldrene til 15-åringen, som det siste året har angrepet en ansatt på en barnevernsinstitusjon, forsøkt å brenne ned en kirke, drapstruet foreldrene og vært en måned på rømmen i strekk.

Foreldrene er fortvilte over situasjonen.

— Vi synes det er forferdelig at han skal tvangsplasseres, men da vet vi i alle fall at han har det trygt. Alt er bedre enn at han går på gaten, sier moren til 15-åringen.

Fylkesnemnda for sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane opplever stadig oftere at saker om tvangsbehandling av ungdommer blir trukket fordi Bufetat ikke har en institusjonsplass å tilby.

— Det er trist for ungdommene at de ikke får den hjelpen de burde hatt, sier Reidunn Magnussen, en av fire fylkesnemndsledere i Hordaland og Sogn og Fjordane.

To saker på seks uker

Advokat Ingebrigtsen mener tvangsplasseringssaker som trekkes fra behandling i fylkesnemnda er et nytt problem.

— Jeg har jobbet med barnevernssaker siden 1987, og har aldri før opplevd at saker er blitt trukket tilbake. Nå er det to på seks uker, og jeg er sikker på at andre advokater har opplevd det samme, sier Ingebrigtsen.

15-åringens foreldre har mistet troen på at barnevernet skal hjelpe gutten deres.

— Det er tydeligvis greit for samfunnet at en 15-åring reker rundt uten et hjem eller skoleplass, sier guttens mor.

FRYKTER FOR SØNNEN: Advokat Bjarne Ingebrigtsen sammen med foreldrene til 15-åringen, som står bak flere alvorlige lovbrudd. Barnevernet i Bergen mener han definitivt bør tvangsinnlegges, men det regionale barnevernet, Bufetat, har ingen plass å tilby ham. FOTO: RUNE SÆVIG