Dagleg leiar og innehavar av ølsalsløyvet for forretningen i den velse grenda har etter kontrollen sendt ei orsaking utan atterhald til kommunen.

Han lovar at slikt ikkje skal skje på ny, og presiserer at det var eit eingongstilfelle at nokon under 18 år fekk selja øl i butikken.