En 15 år gammel gutt er i Bergen tingrett dømt til 60 timers samfunnsstraff for å ha forulempet, slått og sparket tre politifolk under en pågripelse i fjor sommer.

6. juni i fjor fikk politiet melding om at gutten hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon i Bergen, og rykket ut med én patruljebil.

— Slag mot hodet

Tre politifolk, to menn og én kvinne, anholdt etter kort tid 15-åringen ved Bergen storsenter. Under anholdelsen slo gutten seg vrang, og skal blant annet ha sagt, til den ene politimannen at:

«...han skulle drepe eller skyte familien til politibetjent N.N.».

Ifølge dommen ble politifolkene i tillegg truffet av en rekke slag og spark fra 15-åringen. Flere av slagene rammet hodet til den ene politimannen. En annen fikk påvist brudd i lillefingeren etter basketaket.

I politiavhør har gutten forklart at han ikke klart kunne huske hva som skjedde, men at det ble «mye armer og bein» under pågripelsen.

Han bekreftet at han hadde sagt at han skulle drepe dem, men gjorde det klart at han på et tidspunkt ikke fikk puste, og at det var derfor han reagerte som han gjorde.

I sårbar situasjon

Gutten er også dømt for å ha båret en foldekniv på offentlig sted, for å ha forulempet politiet, samt for å ha vært i besittelse av cannabis.

Hendelsene fant sted bare dager etter at gutten fylte 15 år. I dommen peker retten på at gutten har hatt en turbulent oppvekst, og at han har et rusproblem.

«Tiltalte er i en sårbar situasjon. Han har historikk med rømming fra barnevernsinstitusjoner», heter det i dommen, hvor retten legger vekt på at rømmingene ofte har medført etterfølgende rusbruk.

Forholdene gutten ble dømt for, ville under normale omstendigheter medført en ubetinget fengselsstraff.

Hans svært unge alder tilsier imidlertid at fengsel ikke er noen god løsning i denne saken. Retten mener 60 timer samfunnsstraff - subsidiært 60 dagers fengsel - er passende straff. Det er 30 timer mindre enn aktors påstand.

Frikjent for legemsbeskadigelse

Da saken var oppe til behandling i Bergen tingrett, forklarte 15-åringen at han har fått skoleplass, og at han har som mål å fullføre skolen og bli rusfri.

Gutten ble frikjent for legemsbeskadigelse mot den ene politibetjenten, som ble sykmeldt i tre uker med brudd i en finger etter episoden. Rettens flertall mener det ikke kan bevises utover rimelig tvil at gutten med vilje skadet politibetjenten.