Gutten, som i dag er 16 år, gjennomførte ranet sammen med en 19 år gammel kamerat.

15-åringen slo 60-åringen i ansiktet, og 19-åringen truet ham med en elektrisk drill. Derfor våget 60-åringen ikke annet enn å følge etter, da ungdommene tvang ham med seg til en minibank på Toppe senter. Der fikk de ham til å røpe koden sin, og stjal både kortet og 3800 kroner av mannen.

Det er uvanlig at samfunnsstraff blir tatt i bruk etter så pass grove episoder, men det er samtidig i tråd med nye regler om gjennomføring av straff. Siden 1. mars i år har det vært mulig for norske domstoler å gi samfunnsstraff i stedet for betinget eller ubetinget fengsel.

I denne saken la aktor Trond Høvik ned påstand om samfunnsstraff, og dommer Stein Dons Heinfjell la vekt på guttens unge alder da han dømte den tiltalte til 209 timer samfunnsstraff.

Retten har dessuten lagt vekt på at gutten ifølge barnevernet har vist tegn til forbedring.

Det er Kriminalomsorg i frihet som bestemmer hva opplegget skal gå ut på når noen blir dømt til samfunnsstraff.

— Samfunnsstraff er hardt

— Straff i frihet er et reelt alternativ til fengselsstraff. Denne gutten kan vente seg et opplegg som definitivt oppleves som straff, og fritiden hans vil langt på vei forsvinne. Dette er ikke noe koselig alternativ til fengsel, sier Per Sigurd Våge, regiondirektør for Kriminalomsorg i frihet, region vest.

De mest vanlige straffeprosjektene er skolegang, rusbehandling og samfunnsnyttig arbeid.

— Dette er en veldig god sjanse for de domfelte. Men hvis de ikke følger opp, bærer det rett tilbake til domstolene og ubetinget fengsel, sier Våge.

De tre fylkene i region vest, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, har siden 1. mars mottatt 60 domfelte som er blitt pålagt samfunnsstraff.

— Jeg vil ikke mene noe om hvor vidt det er unaturlig å bruke samfunnsstraff på så grove episoder. Det får bli opp til domstolene, men gutten er tross alt bare 16 år, og når det finnes en straff som er mer egnet til ham en fengsel, så må vi i alle fall prøve det, sier Våge.

- Vågalt av aktor

BT lyktes ikke å få tak i aktor Trond Høvik i går, og dommer Dons Heinfjell ønsker ikke å kommentere dommen.

Men 16-åringens forsvarer er svært fornøyd med utfallet av dommen.

— Jeg synes det er bra at aktor våger å gå for samfunnsstraff i en ranssak. Gutten var veldig lettet over å slippe fengsel og samtidig klar for å ta ansvar. Det finnes bare en sak fra Høyseterett der den tidligere ordningen, samfunnstjeneste, er blitt idømt. Jeg har en ny ranssak i neste uke, og jeg vil gå for samfunnsstraff igjen med denne saken som eksempel, sier advokat Vegard Ausgulen.

Guttens 19-årige kamerat ble dømt til fengsel i ett år og fire måneder for denne hendelsen og noen mindre forhold.