Ifølge Se & Hør har Njøten fortalt at han selv, eller folk han hyret inn, knuste vinduer, sendte trusselbrev, truet og skumpet borti dem på gaten.

Bladet skriver at det hele startet med ruteknusing. Trolig henviser de til to episoder i september og oktober 1994, der Anne Grethe Fagereng meldte fra til politiet om at noen vinduer ble knust på sen kveldstid.

Men dette er ikke den eneste perioden Anne Grethe Fagereng har fortalt politi, venner eller andre om kriminelle anslag mot seg. Ifølge dommen fra Bergen byrett i 1997 har hun enten anmeldt eller fortalt vitner om en lang rekke overfall, ran og tyverier fra 1979.

Ifølge politiet hevdet familien Fagereng seg utsatt for 26 straffbare hendelser mot seg i Elverum, Ørnes i Nord-Norge, Lillehammer, Stavanger, Oslo, Tyskland, Wien, Paris – og Bergen.

Av disse hendelsene er 13 overfall eller overfallsliknende handlinger der hovedsakelig ungdommer eller unge menn skal ha stått bak. Ifølge dommen er det bare ett av forholdene som har kjent gjerningsmann.

Anne Grethe Fagereng ble dømt for falsk forklaring og forsikringsbedrageri.