På landsbasis fortsetter den positive trenden med færre trafikkdrepte: 148 omkomne i 2012 er det laveste dødstallet siden 1950, da 133 personer mistet livet. Det viser statistikken Statistisk sentralbyrå offentliggjorde i dag.

Dødstallene har sunket hvert eneste år siden 2008, da 255 personer omkom i trafikken, og særlig de to siste årene.

— Det er veldig gledelig at tallene går nedover. Det viser at det gjøres et godt arbeid rundt omkring i landet, sier Arne Aase, distriktsleder for Trygg Trafikk i Hordaland.

- Spesielt de to siste årene har tallene gått drastisk ned, fra 208 drepte i 2010 til 148 i fjor. Hva kan være årsaken til det?

— Det blir gjort et godt arbeid av politiet, og det har også vært en del fysiske forbedringer. I tillegg har det vært stor oppmerksomhet om trafikkulykker i media og andre steder, det har vært mye fokus på det, sier Aase.

Hordaland verst i landet

Med 15 drepte i fjor er Hordaland fylket med flest trafikkdrepte i landet. Slik var det også i fjor, da med 19 omkomne.

— Det er i hvert fall gledelig at vi er på vei nedover, men vi er på langt nær fornøyd med hele 15 omkomne i fjor, sier Aase.

Nest verst etter Hordaland er Rogaland, med 13 trafikkdrepte i fjor. Aase mener klimaet er medvirkende til at de to vestlandsfylkene topper dødsstatistikken.

— Det er ofte underkjølte veier her, noe som kan komme brått på folk. Det er et stort problem på Vestlandet, sier Aase.

Selv om Hordaland har hatt flest trafikkdrepte de siste årene, er Oslo fylket med klart flest ulykker.

— Farten er lavere i hovedstaden, og da blir ulykkesomfanget mindre. Her på Vestlandet er det oftere høy hastighet, sier Aase.

Det er fortsatt klart flest menn som dør i trafikken - i fjor omkom 102 menn, 36 kvinner og ti barn og ungdommer under 18 år. Omtrent halvparten av de drepte var bilførere.

- Folk må skjerpe seg

Av de øvrige omkomne i trafikken i 2012 var 22 fotgjengere, 22 motorsyklister eller mopedister, 19 bilpassasjerer og 12 syklister, mens fire var i andre trafikantgrupper.

Fortsatt er det slik at syv av ti dødsulykker er enten møteulykker eller utforkjøringer.

— Hadde vi fått midtdelere på alle veier, hadde vi selvsagt blitt kvitt møteulykkene, men det er en kostbar og tidkrevende affære og ikke noe vi kan vente på. Det handler rett og slett om at folk må skjerpe seg. Mange er ukonsentrerte og trøtte når de kjører bil, og noen har en slapp holdning til regelverket, sier Aase, og legger til:

— Folk må konsentrere seg om bilkjøringen når de kjører bil!