— Årsaken til nedgangen er at vi i større grad enn før prøver å veilede folk, sier Borghild Lekve, direktør i Bergens Parkeringsselskap, til bt.no.

Tallenes tale er klar. Mens det i fjor ble skrevet ut 24.555 gebyr for ulovlig parkering, var tallet 31.563 i 2001 og 35.658 i år 2000. I fjor ble 14.701 bilister ilagt en tilleggsavgift på 300 kroner fordi parkeringstiden var gått ut. I 2001 ble 22.093 bedt om å betale en slik avgift, 22.518 i år 2000.

Det skal være lett å komme frem i gatene i Bergen. Nå passer betjentene mer på at folk parkerer korrekt og veiler bilistene ut av ulovlige situasjoner.

— Reglene for parkering i Bergen er de samme, men vi i Parkeringsselskapet legger større vekt på dialog, understreker Borghild Lekve. Hun tror imidlertid vaktene fortsatt vil skrive ut gebyr og at vi aldri kommer i en situasjon der alle parkerer lovlig i byen.

— Er det også færre som klager på bøtene?

— Ja. 1525 bilister klaget i fjor. Det er en klar nedgang i antall fra 1962 klager i 2001 og 2004 i år 2000. Men vi har fortsatt like stor prosent som klager.

Sykefraværet blant parkeringsvaktene var høyt i fjor høst. I perioder var en tredjedel av staben på 32 utegående vakter syke eller i permisjon. Det bekymrer Parkeringsselskapet.

— Det er upopulært å skrive ut bøter. Jobben er utrolig utfordrende. Jeg håper flere ser at vi har en samfunnsnyttig oppgave å utføre, sier Borghild Lekve. Hun tror ny etasje i Bygarasjen og parkeringsbuss til og fra sentrum vil føre til færre ulovlige parkeringer i fremtiden.

Se mer om saken på TVHordalands nyhetssendinger torsdag kveld.