Kirkefolket i Ytrebygda og på Bønes har all grunn til å juble dersom kirkevergens forslag til budsjett blir vedtatt av Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) i kveld.

Kirkeverge Gunnar Wik legger opp til å bruke 106,6 millioner kroner på drift og vedlikehold av kirkene i byen. I tillegg er det avsatt nesten 33 millioner kroner til nye investeringer. På møtet i kveld gir BKF trolig også grønt lys for å starte utbyggingen av Bønes kirke. Samtidig legges det opp til at man kommer videre i planleggingen av en helt ny nærkirke til 25 millioner kroner i Ytrebygda.

Det er bystyret som vedtar rammene for kirkebudsjett i Bergen, men BKF kan disponere midlene innenfor rammen.

Mariakirken neste år

Opprinnelig ba kirkeverge Wik Bergen kommune om 118 millioner kroner til drift og vedlikehold, mens bystyret har vedtatt en ramme på 106,6 millioner. Dette betyr blant annet at det ikke blir penger til flere tunge vedlikeholdsbehov på kirkebygg og kirkegårder i år.

På investeringssiden er det ikke tatt med penger til den omfattende rehabiliteringen av Mariakirken i 2008. Men på investeringsbudsjettet for 2008–2011 ligger 60 av de 80 millionene arbeidene skal koste. Det betyr at rehabiliteringen av byens eldste kirkebygg kan starte neste år. Utover dette er det avsatt seks millioner kroner for å fullfinansiere rehabiliteringen av den 850 år gamle Fana kirke, et arbeid som vil koste 12 millioner.

Prekært behov

Men i Bønes menighet kan man forhåpentlig slippe jubelen løs. Dersom BKF slutter seg til kirkevergens forslag blir det grønt lys for å starte arbeidet med å utvide Bønes kirke. Hele dette prosjektet skal koste 20 millioner kroner. BKF vil imidlertid ta opp lån, slik at byggingen kan starte umiddelbart

– Ja, dette ser vi virkelig frem til. Kapasiteten i Bønes kirke er fullstendig sprengt. Vi har rett og slett ikke plass til flere aktiviteter. Derfor er det fantastisk dersom vi nå får grønt lys til å starte arbeidene, sier konsulent Therese Mokkelbost i Bønes menighet.

Utbyggingen innebærer at Bønes kirke får større kirkesal, nye møte— og aktivitetslokaler, kjøkken og kontorer for de ansatte. I dag består bygget av kirkesal med 250 stoler, et par kontorer, tilfluktsrom og et lite kjøkken.

– Vi har et prekært behov for mer plass. Bønes er en menighet med svært høyt aktivitetsnivå på alle ukens dager, sier Mokkelbost.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

TRANGT: Aktiviteten i Bønes kirke er så stor at plassmangelen er prekær. Menigheten håper at den nå får grønt lys til å sette i gang en utbygging til 20 millioner kroner. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ