TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Elevene svekkes om de mister morsmålsundervisningen. Får de ikke ekstra norskopplæring, er det katastrofalt. Integreringen blir vanskeligere. Jeg kan bruke sterke ord, men vil ikke, sier en dypt fortvilet Gjermund Høgh, rektor ved den katolske St. Paul skole i Bergen. Han er særlig bekymret for barn som har vært i Norge i kort tid. St. Paul er en av byens største privatskoler, og har flest innvandrerbarn som elever. Nettopp de rammes nå av nye regler for statstilskudd til norskopplæring og undervisning i morsmål. Uvanlig skritt I går gikk rektor Høgh til det uvanlige skritt å be foreldrene innstendig vurdere å søke elevene inn ved en av de offentlige skolene i Bergen. Der vil de få den ekstra hjelpen til språkopplæring som de har rett til. Ved St. Paul skole må de ut med 10.000 kroner ekstra pluss vanlige skolepenger.Statens tilskudd til norsk- og morsmålundervisning er i dag 226 kroner per time. St. Paul får 95 prosent av dette, 215 kr. De reelle kostnadene er imidlertid 400 kroner timen. Normalt dekker kommunene differansen. Vil ikke godkjenne Til nå har de katolske skolene brukt statstilskuddet fullt ut, men redusert antallet undervisningstimer. Denne ordningen vil staten ikke lenger godkjenne. Hver elev som trenger morsmålsundervisning får støtte til 60,8 timer årlig. I tillegg får de støtte til norskundervisning. Skal foreldrene finansiere mellomlegget, må de ut med 10.000 hver per elev. 144 kan miste norskopplæring, 114 morsmålstimene.- Vi kan ikke pålegge foreldrene så store utgifter for å ha barn her i tillegg til ordinære skolepenger, sier Gjermund Høgh. Skolens styre har derfor sagt opp morsmålslærerne. Departementet vurderer - Vi er klar over problemet. Saken er nå til vurdering i departementet. Innen fredag håper jeg saken er avklart, sier ekspedisjonssjef Ole Briseid i Opplæringsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til Bergens Tidende. Styret anbefaler at inntaksreglementet i særskilte situasjoner nå må settes til side til spørsmål om tilskudd er bedre avklart. St. Sunniva skole i Oslo og St. Fanciskus i Arendal er i samme situasjon som St. Paul skole i Bergen.