Av de 14 pasientene er tre av dem innlagt på intensivavdelingen som følge av influensaen.

— Vi regner med med å påvise svineinfluensa blant pasienter også i Bergen, men vet ikke dette sikkert før vi får svar på ytterligere tester, sier seksjonsoverlege Steinar Skrede ved infeksjonsseksjonen.

Behandler alle

Sykehuset vil forløpende undersøke om pasientene har virus fra hovedgruppene A eller B. Svineinfluensa er en undergruppe av influensatype A.

Skrede forteller at alle pasienter som får påvist influensa, får behandling.

— Uansett hvilken type influensa man har, har vi effektiv behandling, sier overlegen.Før helgen døde en 11 år gammel gutt på Rikshospitalet etter å ha fått diagnosen. Ved Stavanger Universitetessykehus er fem personer innlagt med svineinfluensa de siste ukene.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler fortsatt folk som er i risikogrupper, blant dem gravide, eldre, diabetikere og folk med kroniske luftveissykdommer, om å vaksinere seg mot svineinfluensa.

Strømmer til legevakten

Bekymrede influensapasienter strømmer til legevakten for å svar på om de har svineinfluensa. De fleste får ikke annet svar enn å legge seg i ro under dynen noen dager, skriver VG Nett.

På Akershus universitetssykehus er 55 innlagt med svineinfluensa på to uker.

— Vi er midt i en epidemisk topp, sier overlege til VG.

Det er for tidlig å si om årets influensavirus er farligere enn tidligere år. Anslagsvis 900 personer dør av influensavirus hvert år i Norge. Det er registrert 139 tilfeller av svineinfluensa i år, men tallet er trolig langt høyere, ifølge FHI.

INFLUENSA: Haukeland universitetssykehus frykter at svineinfluensaen skal spre seg til de mest utsatte pasientgruppene.
Arkivbt.no