— Dette er et resultat av et samarbeid mellom skolens ledelse og elevrådet. De 14 elevene er bortvist i 10 dager, sier rektor Knut Jørgen Holch.

Mandag morgen nektet lærene ved folkehøgskolen å starte undervisningen. Man hadde mistanke om at flere elever hadde oppbevart alkohol ved skolens internat. Dette strider mot det interne reglementet.

- Strengere reaksjon

— Vi hadde en følelse av at enkelte ikke oppførte seg slik man burde gjøre. I fjor høst hadde vi en liknende prosess som endte med at 12 elever fikk en advarsel. Denne gangen følte vi at en strengere reaksjon var påkrevet, sier rektor.

I løpet av mandagen innrømmet 14 av skolens 90 elever å ha brutt skolens reglement.

- Løste problem

Holch ønsker ikke å opplyse hvor mange som vedgikk bruk av narkotika.

— Jeg opplever dette som en konstruktiv løsning på et problem. Det ligger ikke noen dramatikk i det som har skjedd. Vi har ikke hatt noen razzia, eller beslaglagt narkotika på skolen, sier Holch.