— De to guttene er født i 1989, og jeg må beklage å si det, men de er gamle kjente av oss, medgir lensmann Norvald Visnes ved Fana lensmannskontor overfor bt.bt.no.

Det var om lag klokken 01.00 i natt at de to guttene ble tatt mens de brøt seg inn i biler på Sandsli. De hadde knust vinduene på minst tre biler, da politiet dukket opp.

— Vi kjørte dem hjem til foreldrene i natt. I ettertid vil vi følge dem opp, slik at de kan få gjort opp for seg, sier lensmann Visnes.

— Hvordan gjør dere det?

— Vi kan ikke bare la slike saker passere. Det kan bli aktuelt at guttene må arbeide for dem som de har skadet bilene til eller for det offentlige. På den måten må de ordne opp for de skadene de har gjort. Dette har vi fått til før, og skal nok få det til nå også, sier Visnes.