Guttene ser det annerledes. De synes ikke jenter blir mer sexy med en sigarett i munnen. Og det endrer ikke saken om guttene selv røyker, viser en stor spørreundersøkelse.

— Det spørs om jentene er klar over dette. De prøver seg på en effekt som de ikke oppnår, sier stipendiat Silje Skalle ved Statens institutt for folkehelse.

Selvopptatte røykere Både kjønn og eget forhold til røyking viste seg å være utslagsgivende for svarene i undersøkelsen. Røykere mener for eksempel at en jente som røyker er selvopptatt. Men den samme oppfatningen finner ikke forskerne igjen hos ikke-røykerne.

— Når de røykende ungdommene mente at en jente som røyker er selvopptatt, kan det ha å gjøre med at de mener de gjennomskuer henne. De vet at en som røyker er opptatt av å vise seg frem, sier Silje Skalle.

Røykende jenter synes selv de er sexy. Men de synes pussig nok ikke at en gutt som røyker er tiltrekkende. Blant ikke-røykerne derimot, scorer den røykende gutten høyt. Og aller mest tiltrekkende er han i de røykfrie guttenes øyne.

Er så røyking et tegn på modenhet? Hvis det er jenten som røyker, er svaret et verken eller. Er det en gutt som røyker, svarer gutter som selv røyker ja. Ikke-røykerne svarer nei. Og aller minst moden er den røykende gutten i de røykfrie jentenes øyne.

Populære ikke-røykere

Hva slags bilder har så ungdommene av den typiske ikke-røyker? Populær, sier røykerne. Lavest scorer ikke-røykeren blant sine egne - ungdommer som selv holder seg borte fra tobakk. Litt mer populær er den røykfrie blant festrøykerne. Mest populær er ikke-røykeren blant jenter og gutter som røyker daglig.

— Resultatene kan tolkes som om ikke-røykerne tror de blir mer populære av å røyke. De vet ikke hvor høyt de scorer hos røykerne, muligens fordi de motstår et sosialt press. Røykerne, på sin side, er en minoritet i 14-årsalderen. Kanskje de angrer på at de begynte, foreslår Silje Skalle.

«Modne gutter ý sexy jenter»

Når ungdom begynner å røyke, er det mye for å skaffe seg de egenskapene som de forbinder med røyking. Resultatene kan tyde på at en gutt vil fremstå som moden, en jente som sexy. Derfor er det viktig for forskerne å finne ut hvordan ungdommen selv oppfatter røykingen og hvordan holdningene påvirker dem.

— Vi ser spesielt på hvilke begreper, som for eksempel smart, sexy eller kul, som skiller mellom ikke-røykere og røykere. Ofte er det slik at av og til-røykerne kommer i en mellomposisjon. Blant dem som tillegger røykerne mange positive egenskaper, vil det sannsynligvis være flere som har begynt når vi nå spør ungdommene et år senere, som 15-åringer, mener Silje Skalle.

Et mål med forskningen er å få vite mer om hva som får ungdommene til å begynne å røyke, og kunne forutsi hvem som befinner seg i faresonen.

Vil være voksen

— De vet hva de vil oppnå når de begynner å røyke. Det er som om de ønsker å klistre på seg en merkelapp med egenskaper, på samme måte som når en voksen kjøper seg en veldig fin bil, sier Silje Skalle.

Når ikke-røykende ungdom synes røykerne er attraktive, kan det ligge en lengsel etter å tilhøre en bestemt gruppe i bunnen. Også ønsket om å fremstå som mer voksen er sterkt blant ungdommene.

— Hvis ungdommene forbinder sterke positive egenskaper med røyking, vil det kunne veie sterkere enn en helserisiko som ligger langt frem i tid, sier Silje Skalle. Meningen er at forskningsarbeidet skal munne ut i nye antirøykekampanjer rettet mot ungdom.

ADRESSEAVISEN/BERGENS TIDENDE