Roy Hilmar Svendsen

Det var fredag 2. april i år at en politiet fattet interesse for seks ungdommer ved Statoil-stasjonen i Krokatjønnvegen, i forbindelse med et innbrudd på Ortun Skole samme dag.

Guttene hevdet sin uskyld, men ble likevel påsatt håndjern og fraktet til Bergen Sentrum politistasjon, skriver avisen Sydvesten i dag.

På politistasjonen måtte de gi fra seg mobiltelefoner, belter og sko, før hver og en ble satt på glattcelle. Anmeldelsene mot ungdommene er nå henlagt etter bevisets stilling.

Foreldrene til ungdommene er fly forbannet på politiets opptreden.

— Vi kan ikke forstå at politiet kan ha hjemmel til å låse barn inne på glattcelle, sier Irene Kvinge og Kjersti Eide, som er mødre til to av de seks guttene.

Guttene ble også avhørt uten at foreldrene ble varslet eller fikk anledning til å være til stedet. Foreldrene sendte en skriftlig klage til politimester Vidar Refvik allerede 21. mai, men har fortsatt ikke hørt noe.

Politimester Vidar Refvik har fått tilsendt en rapport om hva som skjedde under pågripelsene i Fyllingsdalen, men vil overfor Sydvesten ikke si noe om hvordan saken står.

— Jeg skal nå undersøke påstandene i klagene og innhente mer informasjon, før jeg vurderer om dette er en sak som skal oversendes SEFO, sier Refvik til Sydvesten.

Advokat Odd Drevland sammenlikner politiets opptreden med cowboy-mentalitet, og mener foreldrene burde anmeldt polititjenestemennene.

— Jeg kan vanskelig se at politiet kan forsvare å bruke håndjern på barn. Politiet skal ikke bruke mer makt enn nødvendig. På bakgrunn av det som kommer frem i klagen, burde også politimesteren kontaktet SEFO med tanke på etterforskning rettet mot tjenestemennene, sier Drevland til Sydvesten.