Personalet ved helsestasjonen for ungdom meiner det er ein klar tendens at dagens ungdom har sin seksuelle debut tidlegare no enn det som var vanleg berre for nokre år sidan, skriv Sogn Avis.

Jentene som ynskjer resept på p-piller får det, men blir også oppmoda om å bruke kondom for å unngå kjønnssjukdommar.