Men i Romsdal tingrett ble tiltalte dømt og jenta tilkjent oppreisningserstatning på 10.000 kroner for noe hun selv mener hun ikke har tatt skade av.

Jenten mente hun ikke var offer for et overgrep da samleiet med den fire år eldre mannen skjedde frivillig og det var hun selv som tok kontakt med tiltalte, skriver VG.

Det var jentens fosterforeldre som meldte saken inn for barnevernet som deretter politianmeldte mannen får seksuell omgang med barn. Det var vergen som krevde oppreisningserstatning for jenten.

– Så lenge jenten er mindreårig og vergen krevde erstatning, måtte jeg legge ned påstand om erstatning. Men jeg informerte retten om at hun ikke ønsket noen erstatning, sier jentens bistandsadvokat Johan Teiseth til VG.

Tingretten slår fast at jenten juridisk sett ikke kan gi avkall på erstatningen.

Den dømte har hatt et nært forhold til jenten over tid, og er også en gang tidligere dømt for lignende forhold mot den samme jenten. Også da måtte han betale 10.000 kroner i erstatning.