— Vi føler oss dolket i ryggen. Flertallspartiene på Osterøy gikk til valg på at de skulle beholde de små skolene, sier Solveig Hole til Bergens Tidende. Hun er selv mor til tre barn ved Mjøsdalen skole, er rektor ved skolen og representerer SV i kommunestyret.

Løftebrudd

Så sent som for ett år siden lovet ordfører Ove Kleiveland at det ikke skulle bli flere nedleggelser eller nyåpninger ved Mjøsdalen skole. Nå står han i fare for å bli løftebryter.

Hans parti Tverrpolitisk Samlingsliste har sammen med KrF og V i formannskapet gått inn for å legge ned de fire skolene. Forslaget får også støtte fra Ap, H og Sp.

— Jeg sa for et år siden at jeg skulle gjøre mitt for at det ikke ble flere skolenedleggelser, påpeker ordfører Ove Kleiveland. Det har jeg gjort. Men rammene for kommunen er dramatisk endret. 10 av 15 millioner mer til skolen neste år går til økte lønns- og pensjonskostnader.

Staten kompenserer bare litt.

Økonomien på Osterøy er særdeles presset. 37,5 millioner kroner må spares inn. Tøffe grep må gjøres i kommunen. Det er bakgrunnen for forslaget om å legge ned så mange som fire barneskoler. Men det er faktisk lite å spare på skolenedleggelse. Bare 700.000 spares første året, 2,5 millioner de påfølgende år.

Privatskole vurderes

— Skolen er så viktig for lokalsamfunnet at vi satser på å drive den videre som privatskole, sier Astrid Tveiten, leder i Samarbeidsutvalget ved Mjøsdalen barnetun, til Bergens Tidende.

Legges skolen ned, har foreldrene klar søknad for tre ulike modeller for privat skole. Det er en Montessori-skole foreldrene planlegger.

Mjøsdalen barnetun har 32 elever og 50 barn totalt om vi tar med barnehagen. Tysse skole har 17 elever og åtte i barnehagen, Bysheim har 28 elever og Seljerind 58. Fotlandsvåg og Lonevåg skoler er bygd ut slik at de kan ta imot elever fra de fire skolene.

Mjøsdalen og Tysse skoler ble landskjent for tre år siden da 46 foreldre et halvt år organiserte skolefritidsordning og fritidsklubb på dagtid og hjemmeundervisning for 39 barn om kvelden.

Mjøsdalen skole er pusset opp de siste år takket være foreldrene og kommunen i fellesskap. Skolen driver alt i dag etter Montessori-prinsipper. Her er aldersblanding, individuelle opplæringsplaner for alle og nær kontakt med naturen.