Hvis ikke streiken blant vel 400 medlemmer i fagforbundet Akademikerne Helse blir avsluttet i løpet av søndagen, trappes konflikten opp fra mandag morgen. Ved Haukeland Universitetssykehus tas altså 131 akademikere ut, bekrefter den lokale streikelederen ved sykehuset, psykolog Rune Raudeberg, overfor Bergens Tidende. De andre sykehusene i Bergen blir ikke berørt gjennom opptrappingen av konflikten i denne omgang.

Liv og helse sikres

I tillegg til de 80 legene vil psykologer, tannleger, økonomer, ingeniører og jurister ved sykehuset havne i streik, legger Raudeberg til.

— I og med at det er såpass mange leger som tas ut her ved Haukeland, vil en streik føre til et redusert tilbud til pasientgrupper, sier administrerende direktør Stener Kvinnsland, i Helse Bergen til Bergens Tidende.

— Jeg forutsetter imidlertid at liv og helse skal sikres, og at vi får innvilget dispensasjoner som gjør at barn, kreftpasienter, psykisk helsevern og øyeblikkelig hjelp blir skjermet, sier Kvinnsland.

Raudeberg bekrefter at dette vil skje.

— Gjennom dispensasjoner fra streiken vil vi ivareta de pasientgruppene Kvinnsland er bekymret for. Streiken er innrettet slik at den ikke rammer en uskyldig tredjepart. Dette sikres blant annet gjennom dispensasjonene. I stedet tar vi ut støttegrupper som rammer våre arbeidsgivere, sier han.

Tempoet går ned

Administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland mener imidlertid at pasienter vil bli skadelidende, selv om få kirurger tas ut i denne omgang.

— Når vi mister viktigere medspillere vil nødvendigvis tempoet ved sykehuset synke, legger han til.

Raudeberg sier at man lokalt har hatt en god dialog med ledelsen i Helse Bergen. Men før man kan sette seg ved bordet til lokale forhandlinger i Bergen, må konflikten løses sentralt.

— Dette handler ikke bare om lønn. For oss er det like viktig å få fri rett til å forhandle om lønn, og at inngåtte avtaler skal gjelde for det tidsrom som er avtalt, hevder ham.

Streiken startet sist torsdag. Allerede da varselet man en opptrapping fra mandag morgen. Fredag hadde Akademikerne Helse og arbeidsgiveren NAVO kontakt, men uten at dette førte til noen løsning.

Bergens Tidende