HILDE KRISTIN STRAND

— Vi fikk flere nydiagnostiserte tilfeller i helgen. Dette var ikke uventet, og kom sannsynligvis fordi folk nå har fått bedre informasjon, sier kommuneoverlege Harald Aasen.

Til sammen fikk 130 mennesker påvist parasitten i løpet av helgen. Totalt er parasitten giardia funnet på 200 bergensere. Men det er grunn til å tro at det er mange flere som er syke. Noe antall vil imidlertid verken Aasen eller smittevernlege Øystein Søbstad anslå.

— De 130 er ikke nødvendigvis nysmittet. Legevakten melder om at flere pasienter kommer for andre gang. I tillegg vet vi at parasitten har en inkubasjonstid på 5-25 dager. Folk går heller ikke til legen første dag de er syke, sier Aasen.

Få over 40 år

De aller fleste som er smittet bor i sentrum og er unge. 75 % av dem som har fått påvist parasitten er født etter 1960. Den yngste er født i 1992.

— Dette har vi foreløpig ingen annen forklaring på enn at mange unge bor i sentrum. Men tall fra England viser det samme, sier Søbstad.

Han forteller at mange av dem som har fått påvist giardia drikker mye vann, opp til fire liter om dagen.

Kartlegger de syke

Mattilsynet har satt i gang en undersøkelse og stiller spørsmål til alle som har fått diagnosen. Distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet forteller at det er tre grunner til at man gjør dette.

— Vi åpner muligheten for at det finnes en annen smittekilde. Vi ønsker også å ha en skikkelig historikk på denne epidemien. I tillegg er vi nysgjerrige på sykedatoen. Skjedde det noe spesielt i et gitt tidsrom?, undrer Fennell.