Han står også uten førerkort i 18 måneder og må avlegge full førerprøve når han kan få sertifikatet tilbake.

Lørdag 26. august i fjor kjørte mannen på E39 Nordhordlandsveien ved avkjøringen til Salhus. Ifølge politiets laser kom farten opp i 130 km/t. Like forut for målingen skal han ha foretatt en forbikjøring på tross at dobbel heltrukken linje på stedet.

Da 27-åringen ble stoppet av politiet ga han uttrykk for at han mente at målingen var feil. Han fikk ikke tilbud om selv å sjekke fartsmålingen på raderens display. Politimannen på stedet har begrunnet det med at laseren var plassert så avsidesliggende at det ikke var praktisk mulig å la de som ble stoppet få se resultatet.

I Bergen tingrett erkjente mannen ikke straffeskyld. Dommen er avsagt med dissens. Flertallet, fagdommeren og en av meddommerne, har ikke funnet noen holdepunkter for at måleresultatet er galt. Mindretallet, den andre meddommeren, mener at det hefter usikkerhet ved målingen ettersom tiltalte ga uttrykk for at målingen var feil og at han likevel ikke fikk se resultatet i displayet.