Bergen kommune presenterte i dag resultatene etter den første detaljerte risiko— og sårbarhetsanalysen i forhold til rasfare.

I første omgang har geologene tatt for seg områdene Fjellsiden/Sandviken og Salhus, fordi det er her det er antatt at det er flest boliger i rasutsatte områder.

Totalt har geologene identifisert 130 boliger som ligger slik til at de kan bli berørt av et såkalt 1000-årsskred. Det betyr at man regner med at et skred av dette omfanget vil gå i løpet av 1000 år - men det kan like gjerne skje i morgen som om 999 år.

— Dette er ikke en veldig akutt risiko, så det er ingen grunn til panikk. Men vi vil kontakte alle grunneiere i de aktuelle områdene. Vi råder dem til å ta informasjonen på alvor og vurdere å sette i gang sikringstiltak på eiendommene sine, sier kommunaldirektør Petter Wiberg.

I dag sender byggesaksetaten ut brev til 670 berørte grunneiere. I tillegg vil kommunen legge ut raskartene på sine nettsider.

Beboere føler seg utrygge

Ruth og Kaspar Hopland har bodd i Brattlien 24 i Fjellsiden i 15 år. De trives i leiligheten, men ikke med usikkerheten som følger med. De bor tett inntil fjellveggen, og er bekymret for at det skal skje et stort ras.

— Vi ligger våkne om natten og spør oss når raset kommer. Det er allerede store blokker som har falt ned, sier Kaspar Hopland.

Ekteparet bor tett inntil fjellveggen, og frykter at et stort ras kan komme når som helst. På baksiden av leiligheten viser de frem en stor stein som har falt ned.

— Det er større fare for at det kan gå ras nå på grunn av store nedbørsmengder. Det tenker jeg mye på, sier Ruth Hopland.

De mener de selv ikke kan ta ansvar for rassikringen, og setter sin lit til kommunen.

Grunneierne må betale

Aktuelle sikringstiltak kan være alt fra fjellrensk, bolting av steiner og rasnett, til rasvoller og murer.

— Kostnadene vil variere fra sted til sted, men det er ikke alltid det er snakk om de store summene, sier Kjell Einar Knudsen i firmaet Sweco, som har foretatt analysene.

I utgangspunktet er det grunneierne som må bekoste sikringstiltak. Men kommunen er grunneier selv i mange av områdene, og flere offentlige bygg ligger i rassonen. Blant dem er Bergen Handelsgymnasium, Domkirkehjemmet, Enkers Aldershjem og idrettsanleggene på Skansemyren og i Salhus.

— En del steder må det større tiltak til, og da kan vi ikke forvente at den enkelte familie skal bekoste det. Vi mener staten må komme på banen her. Skredsikring og utredning er svært ressurskrevende, og lovverket er uklart i forhold til hvem som skal betale for dette, sier byråd for klima, næring og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Kommunen vil nå fortsette med detaljanalyser av andre rasutsatte områder. Vallaheiene, Kirkebirkeland og Bønes er blant områdene det skal ses nærmere på.

Saken oppdateres.

SONJA YSTAAS