— Med dette nye forslaget blir bydelsstyret et rent supperåd. Vi får færre fullmakter enn vi hadde før bydelsreformen, sier RVs Jan Jacobsen.

Han er en av ti i Bergenhus som ikke fortsetter etter valget. Seks av dem gir vingeklippingen av bydelsstyrene skylden.

Løsgjengerloven

Noen vil gi Bergenhus bydelstyre skylden for at bystyret fratar bydelspolitikerne all budsjettmakt. For i Bergenhus sitter det mest uregjerlige av alle bydelsstyrene og vinner med det konkurransen for manglende budsjettkontroll.

Møtene ledes av Tore Lervik (Ap). En snill, hensynsfull og varmhjertet politiker som har løsgjengerloven, snarere enn den militære straffeloven som ideal for sin møteledelse. Er det rart det blir kaos?

— Er det noen vits for oss å behandle denne saken når sentrum er unntatt, spør Irene Skarsten (uavhengig), høyst betimelig når bydelsstyret skal komme med en høringsuttalelse til en kystsoneplan der Bergenhus bydel er unntatt.

— Det ble ikke flertall for noe forslag, lyder det overrasket fra møteleder Lervik.

— Til dagsorden, protesterer Frps Tor Woldseth.

— Kontra, forlanger noen.

Det ble ikke flertall for noe forslag.

Sand i maskineriet

Bergenhus bydelsstyre er som alle andre bydelsstyrer, bare enda litt verre. Og det som skulle bli en genial styringsreform der de som visste hvor skoen trykket selv skulle styre pengestrømmen, er blitt selve sjefssyndebukken i en økonomisk krise som like mye handler om pengemangel som om dårlig styring.

Men i Bergenhus gjør de det ikke lettere for seg selv. Bystyret vedtok budsjettet med stemmene til SV, Ap, KrF, Sp og Venstre. Men i bydelsstyret har Høyre, Frp og RV flertall med syv mot seks stemmer og lager det RVs Jan Jacobsen kaller «sand i maskineriet», når bystyret vedtar nedskjæringer. De ønsker RV å stoppe.

Dermed har ikke bydelen vedtatt noe budsjett og styres etter administrasjonens budsjett.

Litt rabulistisk

Og i dag skal det kuttes i skolen. Og plutselig vil heller ikke SV og Venstre være med, og av Arbeiderpartiets tre er to blitt uavhengig, og en av dem vil også være ulydig.

Så når RV fremmer følgende forslag: «Bergenhus bydelsstyre vil protestere mot de nedskjæringene i skolene som er presentert i saken», får forslaget ti stemmer, og bare tre stemmer i mot. En fra KrF og to fra Arbeiderpartiet med før nevnte Tore Lervik i spissen.

— Det er fristende å bli litt rabulistisk, lyder det fra Høyres Henning Warloe når han skal gi partiets stemmeforklaring.

Det blir å protestere for all verden. Kuttene gjennomføres uansett. Ingen hører på bydelsstyret. Henning Warloe har likevel ikke tatt skrekken etter fire år, og tror på de nye fullmaktene

— Hadde ikke jeg vært klar for andre oppgaver, hadde jeg mer enn gjerne tatt en ny periode, bedyrer han.

POLITISK TEATER: I den gamle teatersalen i Manufakturhuset avholder Bergenhus bydelsstyre sine møter. Nå mister de snart den siste rest av budsjettkontroll. <br/>Foto: Jan M. Lillebø