Statens vegvesen har registrert svært mange som kjører på rødt lys på omkjøringsvei mellom Dale og Helle i Vaksdal kommune. Etter to kontroller har Utrykningspolitiet (UP) funnet 13 av dem.

Dette koster hver av førerne 5200 kroner. I tillegg til de 13 har UP anmeldt førere som har erkjent den ulovlige kjøringen, men som ikke har godtatt forenklet forelegge. Flere av førerne har klaget på for dårlig skilting.

UP-distriktsleder, Leon Nordanger, har problemer med å se dette argumentet. Han viser til store oransje skilt på stedet, og blinkende røde lys.

— Det at en ikke har sett skilt fritar dessverre ikke for straff, jf. vegtrafikkloven § 5 Skiltregler, 1. ledd. Enhver skal være oppmerksom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måten , skriver Nordanger i en pressemelding.

— Dessuten, dersom noen skulle være usikker på betydningen av blinkende rødt lys har Skiltforskriften § 24 nr. 2 slik ordlyd: Rødt blinksignal viser et eller to vekselvise blinkende, røde lys. Trafikant må ikke passere signalet. Stans skal skje ved stopplinje eller i betryggende avstand foran signale , fortsetter han.

KONTROLL: Lars Harald Drange, leder for utekontrollen i Biltilsynet, kontrollerer bilførere på Laksevåg. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ