De 13 omkomne fordeler seg på ti bilførere, to fotgjengere og en bilpassasjer, og det var 11 menn og to kvinner.

Av de 11 som omkom i bilulykker mistet sju livet i kollisjon med annet motorkjøretøy, mens fire døde i utforkjøringer.