TOR KRISTIANSEN (tekst og foto)

— Årene har vært en evig kamp for å bedre situasjonen for de døve. Uten Døveforeningen hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier Toralf Ringsø, styreleder i Bergen Døvesenter. I går ble han og senteret overøst med gaver, gratulert og behørig takket av mange.

— Vi har heldigvis sett at verden har gått noen steg fremover for de døve i disse 125 år. Holdninger har endret seg og mange mål er nådd, men fortsatt er det et stykke vei å gå for å øke livskvaliteten for foreningens medlemmer, sa byråds Hans-Carl Tveit i sin jubileumshilsen.

Bergen har gjennom en årrekke støttet arbeidet ved Bergen Døvesenter og vært opptatt av å legge forholdene til rette for tunghørte, døvblitte (som har mistet hørselen i voksen alder), døve og døvblinde. I disse dager arbeides det med å få på plass et rådgivningskontor for alle grupper hørselshemmete i Engensenteret.

Det hele begynte som Bergens Døvstummeforening, forsatte som Bergen Døveforening og bærer i dag navnet Bergen Døvesenter. Det holder til i Kalfarveien 79 og er nabo til døvekirken og aldershjemmet for døve.

— Vi har ikke vært stumme, men ropt høyt i mange av disse årene. Og vi er blitt hørt, sa Toralf Ringstø. Han roste ikke minst NRK for satsingen på tegnspråkkanalen.

<b>GAVE: </b>Byråd Hans-Carl Tveit overrakte flere gaver, blant annet disse kunstverkene laget at elever ved kulturskolen, til Toralf Rngstø. <p/>
<b>HISTORIEN: </b>I en egen jubileumsutstilling presenterte historiker Thorbjørn Johan Sander Bergen Døvesenters historie