MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.noMandag mottar 4,5 millioner mennesker i Norge et brev som forteller hvilken fastlege de er blitt tildelt. Hele 99,5 prosent av befolkningen over 16 år vil få en fastlege. Ikke alle får legen de ønsker seg. I Bergen står nesten 12.000 innbyggere på liste til leger som ikke engang eksisterer. Årsaken er ledige legestillinger som Bergen kommune ikke har klart å finne leger til, men som er med i kabalen for fastlegeordningen. Trekker stillinger I desember lyste Bergen kommune ut 16 ledige legestillinger. Hver hjemmel skal dekke mellom 1200 og 1400 pasienter. Men bare halvparten av stillingene er besatt.— Vi vil trekke tilbake mellom syv og ni stillinger, bekrefter Harald Aasen, medisinskfaglig rådgiver i Byrådsavdelingen for Helse- og Sosial.De nær 12.000 uheldige innbyggerne skal få en ny lege. Men hvordan overflyttingen til annen lege organiseres er ifølge Aasen ennå uklart.Til sammen har legene i Bergen kapasitet til over 260.000 pasienter. Kommunen har 230.000 innbyggere, men i tillegg har trolig mange fra kommunene rundt søkt om lege i byen. På toppen av det hele kommer rundt 25.000 studenter.- Vi trenger en overkapasitet på rundt 30.000 for at ordningen skal fungere. Folk skal ha anledning til å bytte lege hvis de ønsker det, sier Aasen. Ingen suspendert Kathrine Horn Johnsen er prosjektleder for fastlegeordningen i Hordaland. Hun vil ikke ut med noen tall for situasjonen ellers i fylket, men tror situasjonen vil løse seg. - Hvis en kommune ikke kan skaffe alle som ønsker det fastlege, kan de bli suspendert fra ordningen. Ingen kommuner i fylket står i fare for det nå, sier Horn Johnsen.Mandag åpner hvert fylke egne fastlegekontor. De vil være bemannet ti timer hver dag.- Ønsker noen å bytte lege, er det bare å ta kontakt. Vi kan endre lege på direkten, sier prosjektlederen.Hun oppfordrer folk til å melde fra så raskt som mulig.- Her er det "førstemann til møllen"-prinsippet som gjelder, sier Horn Johnsen. Kommunene og trygdekontorene har blinket ut folk som kan svare på spørsmål om ordningen som trår i kraft 1. juni.

Les også: - Helt uakseptabelt - Ikke kontakt legen