ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bergens-tidende.noI fjor mottok Justisdepartementet mellom 1000 og 1200 klager fra misfornøyde innsatte. Til sammenligning er det 2700 innsatte i norske fengsler. Det kan virke som om nesten halvparten av fangene klager over ett eller annet. Men så enkelt er det ikke.Blant fanger, som ellers i befolkningen, finnes det personer som simpelthen bare elsker å klage, og som har klaget mer enn in gang. Blodig urettferdighet Noen av fangene synes det er blodig urettferdig at de ikke blir løslatt. Andre mener at de helt soleklart burde blitt benådet. Andre igjen synes de fikk for kort julepermisjon.Og i opp til 1200 tilfeller ender altså klagen på en saksbehandlers pult i Justisdepartementet, der den etter beste evne blir avgjort. Ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen bare ler når vi spør om antall klager kan skyldes at fangene har god tid. Han synes ikke at antall klager er så overveldende.— Det at fangene klager er en del av systemet. Klageadgangen hører hjemme i en oppegående rettssikkerhetsnasjon. Og så må vi ikke glemme at vi snakker om en gruppe som er frarøvet friheten og som må be om mange ting, sier Lund-Isaksen. Den søte juletid Bergens Tidende har gått gjennom et tilfeldig utvalg klager i tiden før jul. Her er noen eksempler:Klage over avslag på søknad om løslatelse. Klage over avslag på søknad om benådning.Klage over avslag på søknad om julepermisjon.Klage over at innvilget julepermisjon ikke ble så lang som ønsket.Klage på størrelsen på en kontantutbetaling.Klage på lukking av en kvinneavdeling.Klage over avslag på ønsket om å bli overført fra et fengsel til et annet.Klage over refs og andre disiplinærforføyninger. Klage på grunn av utelukking fra fellesskapet.Noen klager også over at de ikke får ha playstation på rommet.Men det er ikke sikkert slike klager kommer helt til Justisdepartementet. Noen fanger klager hyppigere enn andre. Den spesielle "klagetypen" finnes like mye blant innsatte som ellers i befolkningen. Én klager - ett arkivskap - Bare in eneste ivrig klager kan fylle opp et helt arkivskap hos oss, og legge beslag på kanskje et halvt årsverk, sier Erik Lund-Isaksen.Fra og med 1. januar i år ble kriminalomsorgen i Norge omorganisert. 30 årsverk forsvinner fra departementet, og det blir opprettet seks regionale enheter med beslutningsmyndighet. En av disse enhetene er Region Vest, som består av Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Administrasjonen ligger i Bergen.En av arbeidsoppgavene Justisdepartementet nå slipper, er å behandle klager fra fanger. Erik Lund-Isaksen vedgår at han er lettet.- Ja, det er klart.