760 ansatte i Helse Bergen fikk i alt 700.000 for lite utbetalt i oktober, mens 504 personer fikk omkring 600.000 kroner for mye. Til sammen dreier det seg om en feilregning på 1,3 millioner kroner som rammet 1264 personer.

Forsinket utbetaling

Samtidig ble lønnsutbetalingen forsinket med to dager for drøyt 1100 personer. Mange av dem var de samme personene som var berørt av feilutbetalingene. I alt regner man med at over 2000 ansatte ved sykehuset ble rammet av lønnskaoset på en eller annen måte.

— Ja, det stemmer at vi har hatt en del problemer de siste par månedene, sier økonomidirektør Eivind Norebø i Helse Bergen.

Problemer fra første dag

BT skrev i april i år om innkjøringsproblemene med det nye lønnssystemet Gatsoft, som ble tatt i bruk ved nyttår. Fire måneder etter at systemet var satt i drift, var det fortsatt mange som ikke hadde fått utbetalt vakttillegg og overtid, og man måtte i en periode gå tilbake til det gamle systemet med håndskrevne overtidslister, samtidig som flere tusen ansatte var henvist til å få utbetalt omtrentlige «nødlønninger» for å få det til å gå rundt økonomisk. Enkelte gikk flere måneder uten lønnsutbetaling overhodet.

Ingen enkeltfaktor

Økonomidirektøren lover at det blir gjort store anstrengelser for å få lønnsutbetalingene i rute igjen.

— Er det Gatsoft som ikke fungerer?

— Det er vanskelig å peke på noen enkeltstående faktor. Noen tekniske feil har forekommet i datasystemene, andre problemer har sin årsak i feil håndtering hos oss i lønnsseksjonen eller på avdelingsledernivå, sier Eivind Norebø.

Han minner om at lønnssystemene i et såpass stort helseforetak som Helse Bergen er kompliserte og teknisk krevende å forholde seg til.

Krøll med nattillegg

Denne gangen er det blant annet problemer i forbindelse med gjennomføring av endringene etter årets lønnsoppgjør som har stukket kjepper i hjulene. Tiden for nattillegg ble fra 1. juli i år for eksempel utvidet med en time fra 06.00 til 07.00. Dette skulle datasystemet ta seg av automatisk, men da lønnen kom, viste det seg at vakttilleggene ikke var havnet der de skulle. Majoriteten av dem som ble berørt, hadde fått flere tusen kroner for lite inn på kontoen, mens andre, som ikke hadde krav på slike tillegg overhodet, hadde fått tilsvarende beløp for mye. Dette prøver man nå å korrigere til neste lønning.

Stengte telefonen

Da feilene ble oppdaget i forbindelse med oktoberutbetalingene for et par uker siden, ble alle telefoner til lønningskontoret koblet ut for at de ansatte skulle få ro til å arbeide med å rette opp feilene.

Dette skapte sterke frustrasjoner blant ansatte som ikke fikk gitt beskjed om at de hadde funnet til dels grove feil i sine utbetalinger. Mange ansatte var også sinte fordi det bare noen dager før lønnsutbetalingen ble gitt informasjon om at de som hadde fått for mye utbetalt i lønn, ville få beløpet trukket på kommende lønning.