Ansvaret for de 120 lærerne overføres til skolene i bydelene. Saken går nå videre til politisk behandling og kommer opp i Bystyret i vår.

— Vi går fullt og helt imot forslaget, sier hovedtillitsvalgt i Skolenes Landsforbund, Gunnvor Sen, som mener hovedavtalen ikke er fulgt.

— Morsmålslærerne er sinte og oppgitte og reagerer på at de ikke er tatt bedre med i en prosess, opplyser Henning Freudemthal, plasstillitsvalgt for morsmålslærerne knyttet til Utdanningsforbundet.

Morsmålslærerne har bygd opp et godt fagmiljø i migrasjonspedagogikk i Bergen. Nettopp dette miljøet verdsettes i hele Norge. Det er dette miljø morsmålslærerne nå frykter skal forsvinne. Mange er dessuten redde for å miste jobbene sine. De undres på hva som skjer når de overføres til skolene, skoler som ikke engang har kontorplasser nok til sine egne lærere. Og hvem skal nå ta hånd om de som trenger særlig oppfølging?

— All omorganisering skaper usikkerhet. Vi ønsker å få til en ordning som blir bedre både for elevene og morsmålslærerne, påpeker byråd for skole Ruth Grung.