Skorpen Hansen har i sitt budsjettforslag lagt opp til at kommunen skal kutte 90 årsverk. Dette omfatter mellom 110 og 120 personer.

Eiendomsskatt

Rådmannen lanserer i tillegg en rekke tiltak for å redde den skakkjørte økonomien i kommunen. Han håper å få tilslutning for et forslag om å innføre eiendomsskatt, vil kutte i administrasjonen og melde kommunen ut av alle organisasjoner den er medlem av.

Videre vil han selge kommunale utleieboliger, selge kommunale eiendommer, kutte overføringene til Haugsnesfjøro og legge ned Hegglandsdalen skule. Elevene skal overføres til Kuventre.

Stener svømmehall

Skorpen Hansen vil også flytte mellomsteget på Nore Øyane skule til en annen skole og kutte alt som ikke er lovpålagt — for eksempel spesialundervisning.

Svømmehallene skal stenges, om rådmannen får det som han vil.

Også de eldre vil bli rammet av rådmannens budsjettforslag. Skorpen Hansen går inn for å legge ned dagsenteret i gamlehjemsalen og redusere den åpne omsorgen. Hjemmehjelpen skal bli dyrere for de eldre.

Vil konkurranseutsette

— Jeg vil strekke meg meget langt for å unngå skolenedleggelser, sier ordfører Terje Søviknes.

Han vil nå se om det er mulig å konkurranseutsette flere av kommunens tilbud.

Rådmann Lars Atle Skorpen Hansen har ikke lagt inn inntekter fra salg av BKK-aksjer i neste års driftsbudsjett.

— Det blir helt feil, sier Skorpen Hansen.

Gruppelederen i KrF, Kåre Lutro, har henvendt seg til de ansattes organisasjoner. Årsaken er at de kommunalt ansatte i dag har betalt spisepause. Lutro mener det vil være en håndstrekning fra de ansatte i en vanskelig tid om de sier fra seg den betalte spisepausen.

Alle de 1300 kommunalt ansatte i Os kommune er invitert til et orienteringsmøte om budsjettforslaget klokken 15.30 i ettermiddag.

bt.no kommer tilbake med mer.